Samarbete kring havsis i Östersjön för bättre service till sjöfarten

När isen lägger sig i Östersjön ska fartyg ändå kunna ta sig fram. De nationella istjänsterna i Östersjöregionen samverkar för att kunna serva sjöfarten på bästa sätt. Nyligen träffades isexperter från en rad länder på SMHI i Norrköping för att förbereda sig inför den kommande issäsongen.

– Det är nyttigt att träffas och utbyta erfarenheter. Vi försöker harmonisera vårt tankesätt och produktionen av iskartor och isprognoser så att sjöfarten ska få samma service och beslutsunderlag oavsett var i Östersjön man färdas,    säger Magnus Larsson, oceanograf vid den svenska istjänsten på SMHI.

Det är viktigt att en iskarta beskriver isläget på samma sätt, oavsett vilket land som har producerat den. Mötet mynnade bland annat ut i enhetlighet i hur vi använder olika issymboler när vi ritar iskartan, samt vilka färgkoder vi ska använda för några olika typer av is.

Fartyg i Bottenviken har fått hjälp av isbrytaren Frej.
Fartyg på väg i Bottenviken har fått hjälp av isbrytaren Frej. Lotsen går ombord för att assistera sista biten in till hamn. Bild från februari 2016. Foto Magnus Larsson, SMHI.

För sjöfart och isbrytare

De nationella istjänsterna, som i Sverige finns vid SMHI, producerar varje dag under issäsongen iskartor och israpporter, framförallt till gagn för sjöfarten.

– Den dagliga isanalysen är också ett underlag som går in i meteorologiska och oceanografiska prognosmodeller, för att ge så bra väder- och havsprognoser som möjligt, berättar Magnus Larsson.

Handelssjöfarten ska kunna komma fram till sin hamn och lasta och lossa sin last även under vinterhalvåret då tjock havsis kan finnas i Östersjön. Den svenska och finska isbrytarverksamheten samarbetar för att hjälpa sjöfarten fram genom isen till sina destinationer i Östersjön och Bottniska viken. I det arbetet tar Sjöfartsverket hjälp av prognoser om både väder och isutveckling från SMHI.

Längre prognoser i vinter

– Två dagar i veckan gör vi en detaljerad prognos på väder och vind samt förväntad isutveckling i olika havsområden för de kommande tio dygnen. Inför kommande vinter finns planer på att utöka prognoslängden till femton dagar. Det kommer att underlätta för svenska Sjöfartsverket, så att de kan planera ännu tidigare var isbrytare behövs för att hjälpa sjöfarten att ta sig fram, säger Magnus Larsson.

–På beställning gör vi även upp till två veckor långa isprognoser åt den övriga sjöfarten. Sådana prognoser görs för att beräkna om fartyg kan ta sig fram till en viss hamn om två veckor, eller om rutten behöver planeras om.