Samarbete ger högupplöst information om grundvattnet

Den senaste tiden har det varit problem med grundvattentillgången i de sydöstra delarna av landet. Därför har intresset för information om grundvatten ökat. Nu samverkar SMHI och SGU (Sveriges geologiska undersökning) för att på ett enkelt sätt presentera information om grundvattennivåer.

Niclas Hjerdt
Niclas Hjerdt, hydrolog och projektledare på SMHI.

I SMHIs hydrologiska modell S-HYPE beräknas sedan tidigare vattennivåer och flöden i Sveriges sjöar och vattendrag. Informationen presenteras i Vattenwebb i kartor och diagram och data kan fritt laddas ner. Men modellen beräknar även grundvattennivåer och nu presenteras även denna information i Vattenwebb.

– S-HYPE är en högupplöst hydrologisk modell där vattenförhållandena i 37 000 områden beräknas dagligen. Tack vare samarbete med SGU kan vi nu även presentera data om grundvattnet i dessa områden i Vattenwebb, berättar Niclas Hjerdt, hydrolog och projektledare.

Mer data genom samverkan

För SGU, som är ansvarig myndighet för grundvatten, är modelleringen i S-HYPE och visualiseringen i Vattenwebb viktig.

Automatisk mätstation för grundvatten, SGU
SGU installerar automatiska mätstationer, bland annat för att få dygnsupplösning och värden i realtid för att passa ihop med SMHIs S-Hype-modell. Foto SGU, Fredrik Theolin Förstora Bild

– Vi har 300 grundvattenrör där vi mäter nivån två gånger per månad. För närvarande utvecklar vi nivåövervakningen bland annat med automatiska mätningar. Genom att använda SMHIs hydrologiska modell får vi mer heltäckande information för hela landet – flera punkter och uppdatering varje dygn, säger Bo Thunholm, hydrogeolog på SGU.

Många aktörer i samhället behöver information om grundvattnet. I Vattenwebb kan myndigheter, företag och allmänheten enkelt och snabbt hitta data. Den kostnadsfria tjänsten finns på vattenwebb.smhi.se.

Nuläge och prognos viktigt för samhället

Nästa steg för SMHI är att på uppdrag av SGU utveckla modellen för att kunna visa mer information om grundvattnet i alla 37 000 områden. Det är information om nuläge och prognos för närmaste tio dygn som till en början ska finnas i Vattenwebb.

Bo Thunholm, SGU
Bo Thunholm, hydrogeolog på SGU. Foto SGU, Julio C Gonzalez

– Behoven av information har ökat, grundvatten är en viktig fråga för planeringen av samhällets vattenförsörjning. SGU har också som ansvarig myndighet i uppdrag att följa upp miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet”, berättar Bo Thunholm och fortsätter:

– Uppmärksamheten som den senaste tidens rapporter om vattenbrist på Öland och Gotland fått visar att frågan om grundvatten är viktig och intressant för många. Klimatförändringen är också en bidragande orsak till att samhället behöver mer information, på ett enkelt och lättillgängligt sätt.

Nedladdningstjänsten för historiska grundvattendata har funnits sedan tidigare i Vattenwebb, nu finns även information om nuläget och inom kort också tiodygnsprognoser.

– Detta är ett jättespännande samarbete mellan två centrala myndigheter som öppnar upp för fler möjligheter att tillsammans vidareutveckla och presentera information om Sveriges grundvatten Det känns också naturligt att inkludera grundvattnet i all vatteninformation som SMHI redan presenterar i Vattenwebb, avslutar Niclas Hjerdt.