Samarbete blir startskott för framtidens väderprognoser i Norden

SMHI och det norska Meteorologisk institutt har ingått ett avtal där målet är gemensam produktion av väderprognoser. Samarbetet innebär att de båda ländernas institut tillsammans ska finansiera framtidens mer detaljerade prognosberäkningar för Norden.

Forskningen och utvecklingen kring väderprognoser är ett omfattande arbete som ständigt går framåt. De olika väderparametrarna beskrivs allt mer detaljerat och mer verklighetstroget när prognosmodellerna förbättras. Beräkningarna kan göras ännu mer finmaskigt, något som är en viktig pusselbit för att öka precisionen i prognoserna. Prognoser bygger på avancerade matematiska modeller som kräver omfattande datorkraft. Ju mer detaljerade beräkningar som ska utföras, ju mer datorkraft behövs.

– Startskottet har nu gått. Inom en treårsperiod ska de nya prognosberäkningarna införas och göras gemensamt av Sverige och Norge, säger Lena Häll Eriksson, generaldirektör SMHI.

– Samarbetet gör det möjligt att införa ännu fler detaljer i väderprognoserna, säger Anton Eliassen, direktör för det norska Meteorologisk institutt.

Tvådygnsprognoserna för Skandinavien beräknas i nuläget parallellt av såväl SMHI som Meteorologisk institutt. Instituten har nu tagit initiativet att teckna avtal om att en gemensam produktion ska införas under de kommande åren. På sikt kan samarbetet utvidgas till fler nordiska systerinstitut.

– Det finns en lång tradition av samverkan inom meteorologin, fortsätter Anton Eliassen. Utbytet av väderobservationer är globalt, men också inom forskning & utveckling är det internationella samarbetet stort. Nu tar vi ett nytt viktigt steg som rör den dagliga produktionen av väderprognoser.

– Tillsammans kan vi införa de nya prognosunderlagen snabbare och mer kostnadseffektivt, säger Lena Häll Eriksson, SMHI.

Tiodygnsprognoser, som görs för hela jorden, beräknas vid det europeiska vädercentret ECMWF i Storbritannien.