Så minskas värmestress för djur

Många djur påverkas när det är varmt ute, bland annat producerar kor mindre mjölk. I ett nytt exempel på klimatanpassning beskrivs hur en gård satsar på naturlig ventilation för att minska värmestressen.

Värmeböljor är inte bara farligt för människor utan även för våra djur. Både nötkreatur, grisar och fjäderfän påverkas av höga temperaturer. För att klara extremväder i framtiden behövs stallbyggnader som kan stå emot både värme och extrem nederbörd. På Hanåsa gård har satsningar på ventilation och isolering av stallet minskat risken för värmestress hos korna.

Taket på stallbyggnaden har isolerats väl vilket innebär att byggnaden är både svalare på sommaren och håller värme bättre under vintern. Kostallet har öppningsbara långsidor och taknock för att kunna skapa naturlig ventilation. Efter inflyttningen i det nya stallet har ägarna märkt att korna mår bättre och tecknen på värmestress har minskat. Dessutom är luftkvaliteten bättre och det finns mindre insekter i byggnaden än i de gamla stallen.

Nytt exempel i idésamling

Arbetet med att klimatanpassa djurhållning beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Idésamlingen omfattar exempelvis flera projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på olika sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader, att säkra tillgången till dricksvatten, att finansiera klimatanpassning med gröna obligationer.

Idésamlingen finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter.