Så mäts naturens växlingar – nytt faktamaterial om fenologi

Med hjälp av så kallade fenologiska observationer är det möjligt att följa och se hur klimatet förändras. Tidpunkten för vitsippans blomning är ett exempel. Ett nytt faktamaterial berättar mer om naturens återkommande tidsmönster.

I ett varmare klimat kommer huvuddelen av vitsippans blomningstid i genomsnitt att förskjutas och bli tidigare och tidigare. Temperatur, men även dagslängd, påverkar när en växt ska blomma.

Fenologi beskriver årligen återkommande händelser i naturen. Det gäller både levande företeelser som växter och djur men även icke-levande förekomster som is och snö.

-Intresset för naturens växlingar är stort, världen över. Kanske är årstidernas förändringar ett av de mest uppskattade fenomenen, säger Håkan Lättman, biolog, SMHI.

Långa serier med observationer

I flera länder finns långa serier med fenologiska observationer. Till de mest kända hör tidpunkten för körsbärsträdets blomning i Japan, en serie som sträcker sig många hundra år tillbaka.

Bland de svenska observationerna kan också nämnas blåsippans blomningstid, som under de senare åren inträffat allt tidigare på året.

Ett nytt faktamaterial i Kunskapsbanken berättar mer om vad fenologi innebär.