Så långt har vintern kommit

Vintern ligger en aning efter den normala tidtabellen. Förra veckans kyla bidrog inte till att vintern avancerade speciellt mycket söderut pga kylans kortvarighet.

Aktuellt läge av vinterns ankomst

Kartan visar var vintern anlänt i landet enligt den meteorologiska definitionen att dygnsmedeltemperaturen varit under 0 grader i minst 5 dygn i följd.
Förra veckans kyla bidrog inte till att vintern avancerade speciellt mycket söderut pga kylans kortvarighet.

Vinterns ankomst 6 december 2009
Aktuellt läge av vinterns ankomst Förstora Bild

Vinterns normala ankomst

Vinterns normala ankomst, dvs medeldatumet då vintern anlände under åren 1961-1990.

Det aktuella läget skall jämföras med den 1/12 i kartan för den normala ankomsten, eftersom vinterns ankomst är den första dagen av de 5 i följd med dygnsmedeltemperaturer under 0 grader.