Så kan klimatet förändras i Arktis och södra Asien

Ett klimatscenario är en beskrivning av en tänkbar utveckling av klimatet i framtiden i meteorologiska termer. Nu finns SMHIs klimatscenarier för två nya områden; Arktis och södra Asien.

Klimatscenarierna är gjorda inom ramen för Cordex, som syftar till att ge högupplösta scenarier för alla jordens landområden.

Klimatscenario för Arktis. Beräknad förändring av årsmedeltemperaturen (°C) för perioden 2071-2100 jämfört med 1971-2000. Kartan baseras på ett medelvärde av en ensemble med fyra klimatscenarier för scenario RCP8,5.
Klimatscenario för Arktis. Beräknad förändring av årsmedeltemperaturen (°C) för perioden 2071-2100 jämfört med 1971-2000. Kartan baseras på ett medelvärde av en ensemble med fyra klimatscenarier för scenario RCP 8,5. Förstora Bild

– Framtida klimat beräknas med klimatmodeller. En klimatmodell är ett datorprogram som beskriver de fysikaliska lagar vi vet styr klimatsystemet. Beräkningarna görs på kraftfulla superdatorer. Klimatmodellerna matas med antaganden om framtida halter av växthusgaser, för att se hur de kan komma att påverka framtidens klimat, säger Gustav Strandberg, forskare vid SMHI.

Klimatscenarierna för  och finns fritt tillgängliga på smhi.se.

– Det finns två scenarier för respektive område, ett som är baserat på fortsatt höga utsläpp av växthusgaser, ett där utsläppen begränsats. I kartor kan användare se hur temperatur och nederbörd kan förändras utifrån de olika utsläppsnivåerna, berättar Lena Lindström, produktansvarig för klimattjänster på SMHI.

Klimatet i Arktis påverkar norra Europa

Klimatförändringen är inte jämt fördelad över jorden, utan förändringen är olika stor i olika områden.

– Arktis är det område där temperaturförändringen beräknas vara störst; större än i till exempel Europa. Därför är det en region som är viktig att hålla ögonen på. Inte minst för att klimatet i Arktis påverkar klimatet i norra Europa, säger Gustav Strandberg.
 

Många modellkörningar krävs

När SMHI gör regionala klimatscenarier som dessa baseras de på regionala klimatmodeller, som i sin tur bygger på olika globala klimatmodeller.

–Scenarietjänsten för Asien är baserad på en kombination, eller ensemble, av tio olika klimatmodellkörningar och två olika scenarier. För Arktis har fyra olika klimatmodellkörningar använts. En ensemble ger en bra överblick av spridningen mellan de olika klimatscenarierna och belyser några av osäkerheterna förknippade med att simulera det framtida klimatet. Ensemblen ger ett mått på resultatens tillförlitlighet. Om många klimatmodellkörningar ger liknande resultat ökar det den relativa tillförlitligheten jämfört med om de pekar åt olika håll, förklarar Gustav Strandberg.
 

Stora behov världen över

Behovet av regional klimatinformation är stort. Inom Cordex samarbetar forskare gränsöverskridande, därför finns möjligheter att ta fram detaljerade klimatscenarier även över områden som inte har egen produktion av grundmaterialet. Detta är speciellt viktigt för utvecklingsländer. SMHI har tidigare tagit fram klimatscenarier till exempel för Afrika och Europa. Den 17-20 maj samlas 350 klimatforskare till internationell Cordex-konferens i Stockholm för att dela erfarenheter och forma fortsatt arbete.