Så kan klimatet förändras i Arktis

Arktis är det område där temperaturförändringen beräknas vara störst när klimatet förändras. SMHI har klimatscenarier för bland annat Arktis i en webbtjänst. 

Ett klimatscenario är en beskrivning av en tänkbar utveckling av klimatet i framtiden i meteorologiska termer. Klimatförändringen är inte jämt fördelad över jorden, utan förändringen är olika stor i olika områden.

– Arktis är det område där temperaturförändringen beräknas vara störst; större än i till exempel Europa. Därför är det en region som är viktig att hålla ögonen på. Inte minst för att klimatet i Arktis påverkar klimatet i norra Europa, säger Gustav Strandberg, forskare vid SMHI.

– Samtidigt är det glest mellan observationerna över hur klimatet utvecklats hittills i Arktis, vilket gör det svårare att säga något om framtiden. Tack vare satellitinformation har vi sedan början av 1980-talet bättre kunskap, men fler markobservationer skulle också bidra till att vi kan säga mer om den klimatförändring som pågår och göra bättre beräkningar om den framtida utvecklingen, säger Erik Kjellström, ansvarig för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.

Fritt tillgängliga scenarier

Sedan en tid tillbaka finns SMHIs klimatscenarier för Arktis. Klimatscenarierna är gjorda inom ramen för Cordex, som syftar till att ge högupplösta scenarier för alla jordens landområden. CORDEX-scenarierna kan användas för vidare forskning om klimateffekter och anpassning i Arktis.

– Med våra scenarier har vi en första ansats till att på ett systematiskt sätt tillgängliggöra regionala klimatscenarier för Arktis och det behövs fler scenarier för att kunna ge en bättre bild av framtida förändringar, säger Erik Kjellström.

Klimatscenario för Arktis. Beräknad förändring av årsmedeltemperaturen (°C) för perioden 2071-2100 jämfört med 1971-2000. Kartan baseras på ett medelvärde av en ensemble med fyra klimatscenarier för scenario RCP8,5.
Klimatscenario för Arktis. Beräknad förändring av årsmedeltemperaturen (°C) för perioden 2071-2100 jämfört med 1971-2000. Kartan baseras på ett medelvärde av en ensemble med fyra klimatscenarier för scenario RCP 8,5. Förstora Bild

Klimatmodeller beskriver framtiden

– Framtida klimat beräknas med klimatmodeller. En klimatmodell är ett datorprogram som beskriver de fysikaliska lagar vi vet styr klimatsystemet. Beräkningarna görs på kraftfulla superdatorer. Klimatmodellerna matas med antaganden om framtida halter av växthusgaser, för att se hur de kan komma att påverka framtidens klimat, säger Gustav Strandberg.

När SMHI gör regionala klimatscenarier som dessa baseras de på regionala klimatmodeller, som i sin tur bygger på olika globala klimatmodeller. För Arktis har fyra olika klimatmodellkörningar använts. En ensemble ger en bra överblick av spridningen mellan de olika klimatscenarierna och belyser några av osäkerheterna förknippade med att simulera det framtida klimatet. Ensemblen ger ett mått på resultatens tillförlitlighet. Om många klimatmodellkörningar ger liknande resultat ökar det den relativa tillförlitligheten jämfört med om de pekar åt olika håll.

Klimatscenarierna för  finns fritt tillgängliga på smhi.se.