Så jobbar man med vatten på SMHI

Varje år den 22 mars ordnar FN Världsvattendagen. I år är temat ”Vatten och jobb”. SMHI bjöd därför in gymnasieklasser i Norrköping till ett seminarium för att berätta om hur hydrologer och forskare arbetar med vatten på SMHI. 

Gymnasieelever tittar på hydrologisk utrustning
Två gymnasieelever tittar närmare på ADCP-utrustning som används för att mäta flöden i vattendrag. I utrustningen används en sensor som skickar ut ultraljudspulser som mäter vattenhastigheten i olika delar av vattenvolymen.

Inom SMHI finns omkring 100 personer som jobbar med hydrologi. Många är hydrologer men även civilingenjörer och programmerare arbetar inom området.

– Vi arbetar med allt ifrån mätningar i vattendrag och sjöar till hydrologisk forskning. Vi utvecklar beräkningsmodeller för att följa vattnet, och för att kunna ta fram beslutsunderlag för till exempel vattenkraftindustrin. En viktig del av SMHIs arbete är vår hydrologiska prognos- och varningstjänst. När snösmältningen sätter igång, eller när det kommer stora mängder nederbörd går SMHI ut med varningar eftersom höga flöden kan påverka viktiga samhällsfunktioner, berättar Lena Eriksson Bram.

Ett femtontal elever från en av gymnasieskolorna i Norrköping kom på besök.

– Eftersom det är Världsvattendag jobbar vi med tema vatten i skolan. Nu ska vi samla information och sedan redovisa. Min grupp jobbar med hydrologi, andra jobbar med vatten och sjukdomar till exempel, berättar en av eleverna.

Intressera och inspirera

Lena Eriksson Bram visade också exempel från SMHIs klimatscenarier där nivåerna av utsläpp av växthusgaser påverkar både temperatur och nederbörd i framtidens klimat.

Seminarium med gymnasieelever 22 mars 2016
Lena Eriksson Bram, ämnesansvarig för hydrologi vid SMHI, berättade om SMHIs mätningar och beräkningar inom området.

– Vi vill gärna skapa intresse för vattenområdet och belysa hur många olika frågor hydrologyrket spänner över. Förhoppningsvis kan vi också väcka inspiration inför framtida studier, säger Lena Eriksson Bram.