Rymdväder nytt uppdrag för SMHI

Solstormar kan påverka viktiga samhällsfunktioner, som elnätet, tågtrafik, satelliter och flygtrafik. Därför har SMHI sedan årsskiftet i uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att arbeta med rymdväder.

Solstorm
Solen är en stjärna som ibland får utbrott och kastar ut stora mängder med laddade partiklar och kraftig strålning som brukar benämnas solstormar. Foto NASA/Goddard Space Flight Center

Två gånger per dygn tar SMHI emot prognoser för rymdväder från brittiska Met Office Prognoscenter för rymdväder. Prognoserna handlar om solens aktivitet.

– Vi sammanställer underlaget och när det bedöms att det finns risk för kraftiga utbrott informerar vi berörda myndigheter vars verksamhet kan komma att påverkas, berättar Anders Wettergren, meteorolog på SMHI.

Solen är en stjärna som ibland får utbrott och kastar ut stora mängder med laddade partiklar och kraftig strålning som brukar benämnas solstormar. Om partiklarna träffar jorden kan vi se vackra norrsken. Men solstormar kan också påverka viktiga samhällsfunktioner.

Laddade partiklar

Från solen förs en ständig ström av partiklar mot jorden med solvinden. Eftersom solvinden består av elektriskt laddade partiklar bär den med sig ett elektromagnetiskt fält. Detta fält når jordytan och kan genom induktion påverka och störa till exempel kraftöverföringen via elnätet samt satellitsignaler och högfrekvent radiokommunikation. Vid solstormar blir risken för påverkan extra stor och i värsta fall kan effekterna bli
globala.

Kraftiga solstormar kan ske när som helst, därför är det viktigt att ha en kontinuerlig bevakning av solaktiviteten.

– Utbrott på solen sker hela tiden och särskilt när det är många solfläckar. Just nu är vi inne i en period med hög solfläcksaktivitet och så har det varit under några år. Solfläckarna varierar i en elva-årscykel, så om några år så kommer aktiviteten avta, förklarar Anders.