Risk för vattenbrist i många vattendrag

Under maj, juni och juli har det varit ovanligt torrt och varmt vilket har medfört att flödena i större delen av Sveriges vattendrag nu är lägre än normalt. Risk för vattenbrist har därför utfärdats för många känsliga, medelstora och stora vattendrag i i stort sett alla län utom Norrbotten. Det visas i karttjänsten ”Risk för vattenbrist” på SMHIs webbplats.

Bäck med lite vatten

Brist på vatten i naturen leder till risk för att vi människor får mindre tillgång på vatten - för våra hushåll, jordbruk och andra verksamheter. Just nu har SMHI utfärdat risk för vattenbrist för större delen av Götaland, Svealand och södra Norrland.

Experter samverkar

– SMHIs hydrologer arbetar med nuläget och prognoser över torkan med hjälp av hydrologiska beräkningsmodeller och observationer. Vi samarberar även med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) som övervakar grundvattenläget och tillsammans står vi för tjänsten ”Risk för vattenbrist”, berättar Jenny Axén Mårtensson, vakthavande hydrolog på SMHI, och fortsätter:

– Med anledning av torkan hjälper vi Jordbruksverket med extra prognoser och deltar även i samverkanskonferenser med bland andra länsstyrelser och Jordbruksverket. Vi får också en del samtal från privatpersoner, jordbrukare och andra som är oroliga över de låga vattennivåerna.

Ingen snabb återhämtning

Nu tyder väderprognosen på att en del områden med regn- eller åskskurar ser ut att leta sig in över hela landet under helgen, 28 – 29 juli. Men även om det tillfälligt skulle komma stora regnmängder bedömer SMHI att risken för vattenbrist kommer att hålla i sig under augusti om det varma och soliga vädret fortsätter.

– Det finns ett stort underskott på vatten i marken. En grov bedömning är att det krävs åtminstone motsvarande en genomsnittlig månadsnederbörd extra för att nå normala nivåer i vattendrag och små grundvattenmagasin, säger Jenny Axén Mårtensson.

Grundvatten

I de stora grundvattenmagasinen visar mätningarna på att inga områden för närvarande nivåer som är mycket under de normala för årstiden, I de små grundvattenmagasinen är nivåerna däremot mycket under de normala i hela Götaland och delar av Svealand och Norrland. Nivåerna förväntas sjunka ytterligare i grävda och borrade brunnar under augusti och september om inte stora regnmängder kommer under denna period. Stora vattenuttag, till exempel via den kommunala vattenförsörjningen, kan lokalt medföra att nivåerna sjunker snabbare i de stora grundvattenmagasinen.

– Det är därför viktigt att man är försiktig med vattenanvändningen och följer kommunens rekommendationer, oavsett om man har kommunalt eller eget dricksvatten, säger Göran Risberg vid SGU.

Göran tipsar också om att du som är brunnsägare kan gå in på SGU:s hemsida och få lite tips.

Stora sjöar reagerar långsamt

Vattenstånden i de stora svenska sjöarna - Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön - är nära det normala eller under normala nivåer men generellt sjunkande.

– De stora sjöarna reagerar mycket långsamt på både nederbörd och torka. Det kommer att krävas några veckor till med torka innan det blir problem i dem, men fortsätter torkan får vi räkna med att det tar lång tid att återställa nivåerna till normala, avslutar Jenny Axén Mårtensson.

Karta: Nederbörd i procent av normalt - juni 2018 och juli till och med 24 juli
Kartan till vänster visar den summerade nederbörden från den 1 - 24 juli 2018 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961-1990). Kartan till höger visar den summerade nederbörden för juni 2018 i procent av månadens normala nederbörd (medelvärdet 1961-1990). Förstora Bild

Karttjänst visar risk för vattenbrist

Sedan i fjol finns tjänsten ”Risk för vattenbrist” på smhi.se. Den presenterar en nulägesbild och en bedömning av den fortsatta utvecklingen av vattensituationen de närmaste månaderna. Tjänsten gäller för både grundvatten och ytvatten (sjöar och vattendrag). Den har tagits fram i samarbete med SGU och ska underlätta för kommuner, länsstyrelser, verksamheter och allmänhet att förbereda och anpassa sig inför en eventuell vattenbrist. Information om ”Risk för vattenbrist” presenteras löpande på SMHIs varningssida.