Rekordvärmen i Östeuropa

I snart en månads tid har den dagliga maxtemperaturen i Moskva legat över 30° med toppnoteringen från den 29 juli då man noterade nytt värmerekord med 38.2°, vilket var den högsta temperatur som uppmätts där sedan mätningarnas början 1879.

Medeltemperaturen för juli månad var nästan 8 grader över det normala i den ryska huvudstaden vilket är en exceptionell avvikelse för att vara en sommarmånad. Därmed så krossades det gamla rekordet från 1938 då medeltemperaturen var 5.3 grader högre än medelvärdet.

När vi nu avverkat nio dagar av augusti så håller den extrema värmeböljan fortfarande ett järngrepp över Moskva med omnejd och medeltemperaturavvikelsen är på sina håll 10 grader högre än normalvärdet för perioden 1961-1990.

Enligt ännu obekräftade uppgifter skall Moscow Domodevo Airport ha noterat 39° i fredags och värmen ser ut att bestå även under denna vecka med maximitemperaturer på över 30°.

Någon officiell siffra över antalet avlidna till följd av den extrema hettan finns inte ännu, men under den långvariga värmevågen som drabbade Västeuropa under sommaren 2003 miste tiotusentals människor livet. Årets värmebölja är än så länge än mer extrem jämfört med den under 2003 både sett till medeltemperaturavvikelsen och den geografisk utbredning. I takt med den globala uppvärmningen väntas värmeböljor bli mer frekventa i framtiden.

Rekordvarmt även på andra håll

Det är inte bara i Ryssland som man noterat rekordhöga temperaturer; även i andra delar av Östeuropa har nya värmerekord satts till följd av värmevågen.

I Finland steg kvicksilvret under den gångna helgen till 33.8° i Heinola och Lahti, vilket är nytt augustirekord för landet. Det tidigare rekordet löd på 33.2° och uppmättes i Sulkava 1912.

I Vitryssland noterades under lördagen 38.9° i Gomel, vilket raderade det gamla rekordet på 38.7° som sattes i Gorky dagen innan. Innan årets rekordvärme hade Vitryssland som mest haft 38.0°, ett värde som uppmättes i augusti 1946.

Ukrainas rekordvärde från 2007, 41.3° tangerades den 1 augusti i Lukhansk.

Det bör påpekas att samtliga värden för augusti är preliminära.