Rekordvarm julimånad i nordväst

Årets juli blev med god marginal varmare än normalt i hela Sverige. I västra Norrland har det till och med varit den allra varmaste julimånad som SMHI har registrerat där.

Det har även varit torrt eller mycket torrt på många håll. Men som vanligt när det gäller sommarnederbörd så finns det platser som drabbats av alldeles för mycket regn på kort tid.

Detta är en preliminär sammanfattning av julivädret 2014. En mer ingående analys publiceras en vecka in i augusti.

Det rätt svala väder som dominerade i juni höll i sig under de första dagarna i juli. Men från den 4 juli var det dags för månadens första värmeperiod.

En kallfront som svepte ner från Kolahalvön gav från den 11 en lite svalare period i främst södra Sverige. Längst i norr höll sig värmen kvar även om det blev allmänt ostadigare i landet med regn- och åskskurar.

Från den 20 var det dags för högtryck och månadens andra och kraftigaste värmeperiod. Med början i norr steg dagstemperaturerna över 30°, men inbäddade i varmluften fanns värmeåskväder ojämnt fördelade över landet.

Från den 26 började sommarhögtrycket naggas i kanten med kraftigare åskskurar. Med början längst i norr kom det på slutet in lite svalare luft, men det handlade inte om någon riktigt dramatisk temperatursänkning.

Temperatur

I västra Norrland är årets julimånad den varmaste som noterats. Där är det i allmänhet rekord från juli 2003 som har slagits. Några stationer nära norska gränsen har slagit sina gamla rekord med drygt en grad.

Också på de flesta andra håll i Sverige är det en av de varmaste julimånader vi känner till, även om rekorden från julimånaderna 2006, 1994, 1914 och 1901 visat sig för svårslagna.

När det gäller de absolut högsta temperaturerna så kan man lite schablonmässigt säga att man i norra delen av landet får gå tillbaka till 2003 för att finna högre maximitemperaturer och i mellersta delen av landet till 1994. I södra delen räcker det på många håll att gå tillbaka till 2010 för att finna högre maximitemperaturer.

Det landskap som sticker ut när det gäller riktiga rekordnoteringar är Västerbotten. Där noterade Hökmarksberget landets högsta temperatur denna månad med 33,9° den 26. Samma dag hade Bjuröklubb 32,0°, vilket var en rejäl putsning av tidigare värmerekord på 30,7° från 2003 och 1953. Den 23 juli hade Umeå 32,2° vilket är den högsta temperaturen där sedan 1882.

Preliminär temperaturavvikelse i juli 2014
Preliminär avvikelse från normal medeltemperatur i juli 2014. Förstora Bild

Nederbörd

På många håll i landet får årets juli betraktas som torr eller mycket torr. Som så ofta när det gäller sommarnederbörd så är det dock en geografiskt ganska splittrad bild. Den här månaden är den kanske lite extra splittrad eftersom det inte varit så många markanta frontpassager, utan i stället har nederbörden i hög grad fallit i samband med regn- och åskskurar.

En del stationer har fått minst halva månadsmängden i samband med enstaka regn- och åskskurar. Den största dygnsmängd som inrapporterats från någon officiell station är 76 mm i Emmaboda i östra Småland den 29 juli. Annars är det nog det häftiga skyfallet över Stockholm den 27 som blivit mest uppmärksammat i massmedia. Stockholms observatorium fick då 29 mm, men förmodligen föll betydligt större mängder på någon plats där vi inte har någon väderstation.

När det gäller torka så kan årets juli på det hela taget inte konkurrera med till exempel den mycket torra julimånaden 1994. men enstaka undantag finns alltid. När ett dygn av månaden återstår så ser det ut som att Linköping får sin torraste juli sedan 1901.

Preliminär nederbördsavvikelse i juli 2014
Preliminär avvikelse från normal månadsnederbörd i juli 2014. Förstora Bild

Åska

Den 4 juli var det enda dygnet utan åska i Sverige. Annars åskade det varje dag under månaden på åtminstone någon plats i Sverige.

Mest anmärkningsvärt var det den 27 juli med totalt 43 546 blixturladdningar. Det är nytt rekord för SMHIs tolv år gamla blixtregistreringssystem. Det tidigare rekordet var från den 7 juni 2011.

Tromber, hagel m.m.

Under juli har det kommit in drygt ett halvdussin rapporter om tromber eller trombliknande fenomen.

De största skadorna verkar ha drabbat ett område vid Björköby mellan Vetlanda och Nässjö i Småland. Enligt uppgift uppgår skadorna på skog till minst 3 miljoner kronor. Mycket tyder dock på att det var frågan om mycket kraftiga fallvindar från åskmoln och inte en regelrätt tromb.

I samband med de många åskvädren har det även förekommit en hel del hagelskurar. I samband med det oväder som drabbade Stockholmsområdet den 27 kom det in rapporter om 3-4 centimeter stora hagel med skador på biltak m.m. vid Österskär i Åkersberga.