Rekordvarm höst längst i norr

Trots att det ännu återstår flera dygn av hösten 2011 (september-november) så står det klart att den kommer att bli rekordvarm i nordligaste Norrland. Hösten har även varit mycket nederbördsrik längst i norr.

Trots att det ännu återstår flera dygn av hösten (september-november) så står det klart att den kommer att bli rekordvarm i nordligaste Norrland. I Karesuando, Katterjåkk, Kiruna och Kvikkjokk kan den här hösten bli nästan en grad varmare än de hittills varmaste höstarna längst i norr, som i allmänhet varit 1938, 1961, 1999 och 2000.

I Svealand samt sydligaste och mellersta Norrland handlar det i allmänhet om en av de fem varmaste höstarna. I Götaland kommer årets höst troligen att hamna någonstans kring tionde plats bland de allra varmaste höstarna.

Kring Östersjön finns dock en del områden där hösten inte varit speciellt varm. Det beror på att förhållandevis kallt havsvatten dämpat temperaturen där.

Lokalt även rekordregnigt trots torr november

Det har inte bara varit ovanligt varmt längst i norr utan även mycket nederbördsrikt. På många håll har i och för sig den torra och snöfattiga novembermånaden omöjliggjort några riktiga rekord.

Men i exempelvis Jokkmokk blir det den hittills nederbördsrikaste hösten i en 150-årig mätserie. Där är det framför allt den rekordregniga septembermånaden som svarar för det mesta av årets höstnederbörd.