Rekordtjockt ozonskikt över Sverige

Mätningar visar att ozonskiktet under december 2009 blev det tjockaste som uppmätts för en decembermånad i Norrköping med 342 DU (Dobson Units). Där startade mätningarna 1988. Det tidigare rekordet i Norrköping var 333 DU från år 2000.

Tecken på återhämtning?

Är nu detta ett tecken på en återhämtning av ozonskiktet? De mest aggressiva av de ozonnedbrytande ämnena (CFC) har börjat avta i koncentrationen i atmosfären medan andra mindre aggressiva ozonnedbrytare fortfarande ökar (HCFC). Ser vi till den samlade effekten av detta på ozonskiktet borde en återhämtning vara på gång, men den är ännu svår att se. Detta eftersom den naturliga variabiliteten är stor i ozonskiktet (beroende av meteorologiska faktorer) att en enskild månad med höga värden inte kan tas som en intäkt på en förbättring.

Däremot är det ett steg på vägen och med ytterligare några år med positiv utveckling kan vi förmodligen fastställa med säkerhet att ozonskiktet har börjat återhämta sig. Trots svårigheten att detektera att återhämtningen har inletts vet vi att läkningsprocessen pågår.

Rekordtjockt ozonskikt

I de äldre mätningarna från Uppsala, åren 1951-1965, finns endast en decembermånad med ett tjockare ozonskikt nämligen år 1965 med 359 DU.

Vid vår andra mätplats i Sverige, Vindeln, är UV-strålningen för svag från början av november till början av februari för att kunna göra tillförlitliga mätningar. Satellitbaserade instrument visar att ozonskiktet även där är tjockare än normalt i år.

Värdena ovan avser medelvärden för hela december. När det gäller enskilda tillfällen så är rekordet för december i Norrköping 442 DU från den 31 december 1990.
De sista dagarna i år hängde även detta rekord löst eftersom ozonskikt var rejält tjockt under månadens sista dygn. Högst värde noterades den 29 med 421 DU över Norrköping.

Årets mätningar