Rekordtidig Debby hot mot södra USA

Orkansäsongen 2012 på Atlanten har så här långt varit extremt aktiv och under lördagsdygnet bildades säsongens fjärde namngivna tropiska cyklon, Debby, i Mexikanska Golfen.

Eftersom D är alfabetets fjärde bokstav är detta årets fjärde tropiska cyklon över Nordatlanten.
Detta är första gången sedan man regelbundet började observera tropiska cykloner på Atlanten 1851 som den fjärde tropiska cyklonen formats redan i juni. Detta brukar inte ske förrän i slutet av augusti och medeldatum är den 23 augusti, dvs. två månader senare. Det tidigare rekordet var orkanen Dennis som bildades den 5 juli under rekordsäsongen 2005.

Debby in över södra USA – men vart?

Debby klassas i nuläget som en tropisk storm och förväntas enligt National Hurricane Center (http://www.nhc.noaa.gov/) sannolikt inte nå orkanstyrka innan den når land senare i veckan. De olika vädermodellerna har hittills varit djupt splittrade om Debbys fortsatta bana men det senaste och troligaste scenariot är att Debby kommer dra in över norra Florida från sydväst i slutet av veckan.

Då Debby ”bara” är en tropisk storm så kommer det primära hotet inte att vara vinden utan de stora regnmängder, lokalt 500 mm, som kan förväntas falla då ovädret rör sig mycket, mycket långsamt. Detta kan ge upphov till översvämningar i norra Florida och södra Alabama.