Rekordsolig marsmånad

Mars var högtrycksbetonad och kall, men några rekordlåga temperaturer har det inte varit fråga om. När det gäller antalet soltimmar så har det däremot varit fråga om en rekordmånad.

För soldyrkarna så har de tre senaste marsmånaderna varit fullträffar. Låt vara att det kanske ändå är i maj, juni, juli och augusti som solen är mest eftertraktad.

Mars 2011 var rekordsolig på sina håll i nordöstra Sverige, och förra året var det i södra Sverige som en del solrekord slogs. Men många av dessa rekord slogs under årets marsmånad.

Många av de stationer som mäter solskenstid har mätserier som sträcker sig 30-60 år tillbaka i tiden. Men några serier är längre och det är värt att notera att det under årets marsmånad blev rekord även för den allra längsta mätserien, som är den som startade i Stockholm år 1908.

På de flesta håll i landet, både i norr och söder, var antalet soltimmar nu i mars ungefär dubbelt så många som normalt. Vinnare i "solligan" blev Borlänge med 267 timmar.

Nya solrekord i mars 2013

  • Stockholm har haft 256 soltimmar. Tidigare rekord 231 timmar i mars 1969. Mätningar startade 1908.
  • Karlstad har haft 243 soltimmar. Tidigare rekord 225 timmar i mars 1997. Mätningar startade 1950.
  • Norrköping har haft 263 soltimmar. Tidigare rekord 223 timmar i mars 1997. Mätningar startade 1955.
  • Luleå har haft 246 soltimmar. Tidigare rekord 233 timmar i mars 2011. Mätningar startade 1957.
  • Umeå har haft 233 soltimmar. Tidigare rekord 227 timmar i mars 2011. Mätningar startade 1957.
  • Göteborg har haft 249 soltimmar. Tidigare rekord 194 timmar i mars 2005. Mätningar startade 1983.
  • Växjö har haft 213 soltimmar. Tidigare rekord 206 timmar i mars 2012. Mätningar startade 1983.
  • Borlänge har haft 267 soltimmar. Tidigare rekord 221 timmar i mars 2011. Mätningar startade 1987.
Soltidgivare
Den typ instrument som numera används vid de flesta av SMHIs solstationer. Foto Thomas Carlund.