Rekordregnig junimånad på sina ställen

Idag står det klart att årets junimånad är den blötaste som någonsin har registrerats i Stockholm. I Piteå och Svenska Högarna, med mer än 100-åriga mätserier, är de absoluta rekorden på väg att nås.

Årets junimånad har så här långt varit nederbördsrik i nästan hela landet. Särskilt i östra Svealand och nordöstra Norrland, där juni 2012 lokalt kommer att bli rekordblöt.

Ovanligt mycket regn i Stockholm

I Stockholm, där nederbörd mätts sedan 1786, står det redan nu klart att juni 2012 blir den blötaste som registrerats. Fram till den 19 juni har det kommit 116,8 mm. Det gamla junirekordet löd på 113,0 mm och sattes 1956.
Den 17 juni föll det 33,5 mm i Stockholm, vilket är den tredje största dygnsnederbördsmängden där. År 1980 och 2000 föll det 45,8 respektive 35,8 mm under ett dygn.

Kan bli regnrekord på fler platser

Ute på Svenska Högarna vid Upplandskusten har det så här långt fallit 75 mm vilket inte är långt från det gamla junirekordet på 81 mm från 1994. Mätningar har här pågått sedan 1880.
I Piteå hade man fram till den 19 juni fått 126 mm vilket redan nu gör juni 2012 till den näst blötaste junimånaden sedan mätningar påbörjades där 1860. Rekordvärdet från juni 1932 lyder på 156 mm.

Nederbördsavvikelse 1-18 juni 2012
Nederbörden i procent av den normala för perioden 1-18 juni 2012 Förstora Bild