Rekordmilda novemberdygn

November 2014 har inletts extremt milt. Under Alla själars dag, den 2 november, uppmättes på sina håll i Götaland temperaturer på omkring 15°. På de flesta håll stod sig de gamla novemberrekorden från i huvudsak 1899 eller 1968. Dock blev det nya värmerekord för Göteborg och Örebro.

I Göteborg blev maximitemperaturen under söndagen +14,5° vilket överträffade det gamla rekordet på +14,2 uppmätt i november 2005. För Örebros del skrivs den nya rekordnoteringen till +14,9°. Även där var det gamla rekordet (+14,2°) från november 2005. I den kopplade mätserien Västervik-Gladhammar blev den högsta temperaturen +15,0° under söndagen, ett värde som uppmättes både 1899 och 1996. Där finns dock ett högre novembervärde på +15,5° från 1877. Dock så angavs max- och mintemperaturen från Västervik-Gladhammar endast i halva grader. För Göteborg, Örebro och Västervik-Gladhammar gäller att temperaturmätningar pågått sedan 1860 och framåt.

För några stationer med kortare mätserier blev det också nya november rekord. Detta gäller Norrköping (start 1944), Skövde (start 1915), Torup (start 1972), Målilla (start 1946) samt Ölands södra udde (start 1944).

Den preliminärt högsta temperaturen under söndagen blev +15,9° uppmätt i Markaryd i Småland. För att finna ett högre värde i november behöver vi dock bara gå tillbaka till 2011 då Hudiksvall noterade +16,0° vilket är Norrlands högsta uppmätta temperatur i november.

Nya värmerekord under måndagen?

Det för årstiden extremt milda vädret håller i sig under både måndagen och tisdagen. Därmed finns chans till nya lokala rekordnoteringar. Båda automatstationerna vid Ölands norra udde och Falsterbo hade under måndagens eftermiddag temperaturer nära sina absoluta rekordnoteringar. Det återstår att se ifall dessa slår sina gamla novemberrekord från 1996 samt 1968.