Rekordmånga tropiska cykloner under augusti

Årets orkansäsong på Atlanten har hittills varit mycket aktiv. Det har redan nu bildats lika många tropiska cykloner som det normalt sett gör under hela säsongen på Atlanten. Ändå är september vanligtvis den månad då det bildas flest tropiska cykloner.

Årets orkansäsong på Atlanten har så här långt varit mycket aktiv. Säsongen inleddes med fyra namngivna oväder redan innan juni var slut. Därefter var det lugnt under juli då ingen tropisk cyklon bildades. I augusti tog cyklonaktiviteten i tropikerna fart igen och åtta namngivna tropiska cykloner har bildats under månaden. Detta är tangerat rekord för antal bildade tropiska cykloner under en augustimånad. Det enda tidigare kända tillfället är från augusti 2004.

September är klimatologiskt sett den mest aktiva månaden på Atlanten. Under 2002, 2007 och 2010 fick en och samma månad, september, åtta namngivna tropiska cykloner.

Lika många tropiska cykloner hittills som under 1995 och 2005

Säsongens tolfte namngivna tropiska cyklon Leslie formades under torsdagen. Därmed har det redan nu bildats lika många tropiska cykloner som det normalt sett gör under hela säsongen på Atlanten. Samma sak hände 1995 och 2005. Dock så bildades den tolfte cyklonen 1995 (Luis) ungefär två dygn tidigare än årets tolfte cyklon, medan 2005 års tolfte cyklon (Lee) bildades ett dygn senare än Leslie. 2005 bildades dock Maria, Nate och Ophelia den 1, 5 och 6 september, så vi kommer med all sannolikhet att ligga efter 2005 igen i nästa vecka.

Orkanen Kirk den 31/8-2012.
Satellitbild över den tropiska orkanen Kirk den 31/8-2012. Kirk var vid denna tidpunkt en kategori 2 - orkan. Foto NOAA Förstora Bild

Många tropiska cykloner men ännu inga "major hurricanes"

Årets säsong har förvisso innehållit många tropiska cykloner men dessa har jämfört med 2005 varit klena och av 12 tropiska cykloner har så här långt fem nått orkanstyrka hittills (Chris, Ernesto, Gordon, Isaac och Kirk) och ännu har ingen så kallad "major hurricane" (kategori 3-5) bildats. Kraftigast hittills är Gordon som nådde kategori 2 på Saffir-Simpsonskalan.

Vad sker om namnen på namnlistan tar slut?

Den förbestämda namnlistan för tropiska cykloner på Atlanten innehåller 21 namn. När nu Leslie bildats återstår således nio namn då vi nu går in i den klimatologiskt sett mest aktiva månaden september. Namnen som återstår är Michael, Nadine, Otto, Patty, Rafael, Sandy, Tony, Valerie och William. Ifall namnen på listan tar slut kommer det grekiska alfabetet att användas vilket endast skett en gång tidigare, nämligen 2005. I så fall kommer cyklonen efter William att heta Alpha, Beta, Gamma och så vidare.