Rekordmånga dygn i sommar med 40 mm regn

Under sommaren har det inträffat minst 322 fall med dygnsnederbörd över 40 mm, vilket är det högsta antalet fall sedan åtminstone 1970. Normalt för perioden juni-augusti är 145 fall.

Regnmätare med vindskärm
Regnmätare med vindskärm.

Regnmängder på 40 mm eller mer under ett nederbördsdygn (från kl 07 (svensk normaltid) till kl 07 påföljande dag) förekommer främst under sommaren (juni-augusti) och då framförallt i juli och augusti när marken värmts upp ordentligt och mängden vattenånga i atmosfären är hög vilket gynnar uppkomsten av kraftiga regn.

Under sommaren (juni-augusti) rapporteras i genomsnitt omkring 145 fall med en dygnsnederbörd på 40 mm eller mer från SMHIs mätstationer. Under perioden juni-juli 2010 inträffade 242 fall och för sommaren som helhet uppgår antalet fall preliminärt till minst 322 vilket är det högsta antalet fall sedan åtminstone 1970. Eftersom alla data inte är slutgranskade kan antalet fall komma att öka något.

Det tidigare största antalet sedan 1970 inträffade sommaren 2009 då hela 291 fall registrerades varav 256 enkom under juli månad. Årets juli var inte fullt lika extrem som fjolårets, men med 176 fall hamnar juli 2010 på andra plats. Därefter följer juli 2004 med 162 fall och juli 1973 med 155 fall.

Under juli i år var det framförallt två dygn som stod för de flesta fallen; den 24 juli då 88 stationer fick 40 mm eller mer och den 29 juli då 45 fall noterades. Mest regn föll då i Emmaboda i Småland den 24 med 112.5 mm och 96.6 mm i Mariefred i Södermanland den 29.

Till skillnad från sommaren 2009, då juli stod för 88 % av fallen, så har de kraftiga regnen varit mer utspridda över de tre sommarmånaderna i år. Den hittills största dygnsmängden i år inträffade den 17 augusti då Beddingestrand i Skåne öster om Trelleborg fick 123 mm. Rekordet i dygnsnederbörd är från juli 1997 då Fagerheden i Norrbotten fick 198 mm.