Rekordlågt ozonvärde för september i Norrköping

Ozonskiktet har varit osedvanligt tunt över landet under september. Både mätningarna i Vindeln i Västerbotten och i Norrköping i Östergötland har visat på låga värden. 

Ozondata från Vindeln och Norrköping har samlats in sedan 1991 respektive 1988. Månadsmedelvärdet i september i Vindeln, med ozonmätningar sedan 1991, blev 276 DU (Dobson Unit, på svenska "dobsonenhet") vilket var det lägsta där sedan 2002 som då hade 275 DU. Rekordet för september i Vindeln är 271 DU år 1996.

I Norrköping, med ozonmätningar sedan 1988, noterades 274 DU vilket blev nytt septemberrekord. Det tidigare rekordet med 280 DU var från 1992.

Vädret påverkar

Anledningen till de låga värdena bara till liten del orsakad av de ozonnedbrytande ämnen som vi människor släppt ut, utan i detta fall är huvudanledningen vädret. Vindarna i stratosfären där ozonskiktet finns har gynnat ett tunt ozonskikt på bekostnad av ett tjockare.

Måttlig UV-strålning

Vi har inte behövt oroa oss för någon kraftig UV-strålning i samband med det tunna ozonskiktet, som mest har UV-index i september varit på en måttlig nivå. Solen i september står helt enkelt lägre än vad den gör under sommaren. Därmed får solstrålningen en lång väg genom atmosfären och den farliga UV-strålningen sprids och absorberas så pass mycket att UV-värdena inte når några höga värden.

Diagram: Beräknad UV-strålning i Norrköping
Beräknad UV-strålning (mWhm-2) i Norrköping plottad mot dagnummer under året 2016. UV-värdena för september (dag 245-274) var trots det tunna ozonskiktet bara hälften av den UV-strålningsnivå som rådde under sommaren. Källa: http://strang.smhi.se/ Förstora Bild

Ozonhålet över Antarktis

I dagarna brukar ozonhålet över Antarktis vara som djupast och mest omfattande. Kanske har det mest extrema läget passerats för i år. Följ utvecklingen via 

TEMIS-sajten.