Rekordlåg isutbredning i Arktis

Årets isutbredning kulminerade sannolikt den 7 mars och ser, tillsammans med 2006, ut att bli den lägsta maxutbredningen som uppmätts.

Den maximala isutbredningen i Arktis för i år har nu sannolikt inträffat och isavsmältningen har börjat komma igång där.

Enligt National Snow and Ice Data Center (NSIDC) skedde detta den 7 mars då isen täckte 14.64 miljoner km² vilket tillsammans med 2006 är det lägsta värde som uppmätts.

Under ett normalt år når isen i Arktis sitt maximum den 6 mars, men detta varierar från år till år. Det tidigaste datumet som isutbredningen kulminerat är den 18 februari och det senaste den 31 mars. Därigenom finns det fortfarande en teoretisk möjlighet att isen kan växa till sig igen.

Isutbredningen i Arktis
Diagram över isutbredningen i Arktis. Källa: National Snow and Ice Data Center (NSIDC) Förstora Bild