Rekordhöga vattenflöden i Brusafors

Kraftiga regn i mättad mark har lett till en klass 3-varning för extremt högt vattenflöde i Emåns biflöden Brusaån och Silverån. Kulmen nåddes vid Mariannelund måndagen den 9 juli 2012, med det högsta flödet som uppmätts sedan mätningarna började 1954.

SMHI har utfärdat klass 3-varningar för extremt höga flöden i Emåns biflöde Brusaån och Silverån. Även klass 1- och klass 2-varningar har utfärdats i Emåns avrinningsområde.

Flödet vid SMHI:s station Brusafors kulminerade måndagen den 9 juli, med 19 m³/s, det högsta sedan mätningarna började 1954. Extremt höga flöden under sommarmånaderna inträffade även 2007 och 2003; sedan får man gå tillbaka till 1977 års vårflod där vattenföringen var ca 17 m³/s.

Vattenföring Brusafors juli 2012
Årets vattenföring, jämfört med de två senaste sommarflödena, som ledde till en klass 3-varning för extremt höga vattenflöden. Förstora Bild

Läget tisdag 10 juli

Kulmen har nåtts vid Mariannelund, men vattenföringen fortsätter att öka nedströms. Under måndagen uppmätte ett mätlag från SMHI:s observationsenhet flödet i inloppet till sjön Hulingen. Detta flöde var högre än väntat under dessa förhållanden. Utifrån det underlaget uppgraderades varningsnivån till en klass 3-varning för Hulingen och Silverån nedströms Hulingen. Vattennivån i sjön är under tisdagseftermiddagen fortsatt hög och förväntas stiga ytterligare. Nedströms, efter Silveråns tillflöde i Emåns huvudgren, är en klass 1-varning utfärdad.

Arbete pågår med att samla in uppgifter om nederbörd och fortsatta mätningar i vattendragen. Detta ger bättre information och indata till att kalibrera hydrologiska modeller och förbättra precision i prognoserna.

Mycket regn orsakar höga flöden

Orsaken till de extremt höga flödena är mycket kraftiga regnskurar i mättad mark. På flera stationer har rekordnederbörd registrerats ().