Regnrekord - men inga höga flöden

Under juni månad har det regnat rikligt i stora delar av landet med mängder 2-4 gånger den normala för juni. Trots detta har de höga flödena i vattendragen uteblivit.

I grova drag kan man räkna med att ungefär hälften av det regn som faller över Sverige rinner ut i havet via vattendragen. Resten återgår till atmosfären genom avdunstning. Avdunstningen är störst sommartid, då temperaturen är hög och då växterna tar upp mycket vatten från marken.

Regniga somrar fylls mark och vattendrag på med vatten, men även avdunstningen blir stor eftersom det finns mycket vatten tillgängligt för växterna. På sommaren krävs det därför rikligt och långvarigt regn för att det ska bli höga flöden i vattendragen. De upp till 180 mm regn som fallit under juni i år har inte varit tillräckligt.

Höga sommarflöden tidigare år

Det är dock inte ovanligt med höga flöden sommartid och under 2000-talet har det förekommit flera somrar. Vid flera av dessa tillfällen har det regnat rikligt flera dagar i rad. De första regnen har då fyllt på marken med vatten och de senare bidragit till att vattnet kommit ut till vattendragen.

Under sommaren 2007 drabbades Östergötland, Småland, Skåne och Halland av översvämningar under juni och juli. Då föll mycket stora mängder under enstaka dygn, t.ex. 26-27 juni då det kom 100 mm över ett relativt stort område i gränstrakterna mellan Småland och Östergötland. Det ledde till extremt höga flöden i många vattendrag.

Översvämningar i Götaland, sommmaren 2007

I juli 2004 föll ca 160 mm regn på fyra dygn i centrala Småland och följden blev extremt höga flöden (återkomsttid längre än 50 år) i många vattendrag i området Värnamo - Växjö - Tomtabacken.

Sommarflöden i norr och söder 2004

Ett exempel är regnen i södra Norrland i juli 2000. Då föll ca 200 mm regn under två veckor och det blev högflöden både i små, medelstora och stora vattendrag.

Översvämningarna i södra Norrland i juli 2000

Kraftiga skurar kan ge kortvariga översvämningar

Sommartid förekommer också kraftiga lokala regnskurar, men då är det inte de naturliga vattendragen som drabbas värst utan städernas dagvattensystem.

Rikligt med regn på kort tid på hårdgjorda ytor gör att ledningssystemen inte kan ta emot allt vatten och kortvariga översvämningar blir ofta följden. Denna typ av översvämningar har i sommar drabbat bland annat Sunne.

Återkomsttid

Med återkomsttid menas den tidsperiod inom vilken ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång.

Högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 2 - 10 år.
Mycket högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 10 - 50 år.
Extremt högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 50 år eller mer.