Radarmätningar kan ge bättre vindprognoser

I takt med att väderprognosmodellerna utvecklas till att bli allt mer geografiskt högupplösta behövs också mer detaljerade observationer. Inom forskningen kommer försök därför att inledas med att använda radarinformation för lokala vindförhållanden.

Många år av utveckling har lett fram till att information från väderradar ger bra vägledning för nederbördsförhållanden. Den roterande radarantennen skannar effektivt av vad som finns i luften, till exempel regn eller snö, men också insekter och andra föremål.

Den så kallade Doppler-radarn kan även användas för att veta hur det blåser, genom att mäta hastighet och riktning på det som finns i luften. Forskning pågår nu för att kunna nyttja denna information i prognosmodellerna.

Ny vindinformation var sjätte timme

Vädderradar i Vilebo i södra Östergötland
Radarn i Vilebo är en av 12 väderradaranläggningar som finns i Sverige idag.

För framtiden behövs detaljerade observationsdata för de allt mer högupplösta väderprognosberäkningarna. Med SMHIs fyrdimensionella analyssystem har också möjligheterna ökat att ta tillvara mer observationer för prognosberäkningarna jämfört med tidigare.

Var sjätte timme skulle detaljerad vindinformation från radaranläggningarna kunna registreras in för det viktiga starttillståndet i prognosberäkningen.

- Tidiga resultat med att använda vindinformation på detta sätt visade på bättre prognoser för vind och temperatur i nedre atmosfären, säger Magnus Lindskog, forskare inom prognos- och analys.

- Nu är vi beredda att gå vidare med storskaliga tester där vi kommer att använda olika typer av observationer i prognosberäkningar, säger Günther Haase, forskare inom fjärranalys.

Stora mängder data

Utvecklingsarbetet är omfattande och innebär att en lång kedja måste fungera, från radarsignalen hela vägen fram till färdig väderprognos. Det handlar om mycket stora mängder data, där kvaliteten på informationen ska vara hög och att data ska komma in på rätt sätt i prognosberäkningarna.

I Sverige finns idag 12 väderradaranläggningar. Ett nordiskt samarbete har nyligen utvidgats till hela Östersjöregionen. Vindinformation från radar kan ge mer detaljerade data jämfört med traditionella vindmätningar på marken.

Bilden illustrerar vindmätningar från radar vid Arlanda den 8 Mars 2009 kl 19.45.
En väderradar ger information om vindriktning och vindhastighet genom att registrera partiklar i luften. Bilden illustrerar vindmätningar från radar vid Arlanda den 8 Mars 2009 kl 19.45. Informationen innehåller vindförhållanden till (blå) och från (röd)radaranläggningen. Förstora Bild