Radarbilder nu som öppna data

Radarbilder ger en snabb överblick över områden med nederbörd. Nu finns även de att ladda ner som öppna data. Samtidigt lanseras också en ny nedladdningstjänst för data som beskriver det meteorologiska nuläget. 

Ladda-ned-radar-juni-2015

–Vi har valt att göra radarbilderna tillgängliga i formaten PNG och GeoTIFF, som är lätta att använda i många olika applikationer. Bilderna uppdateras var femte minut och genom nedladdningstjänsten når man både bilder i realtid och radarbilder från våra arkiv, säger Marcus Flarup, ansvarig för SMHIs öppna data.

Radarbilder är populära och ger bra förståelse för vädret i ett område. Informationen är mycket värdefull när man tar fram både meteorologiska och hydrologiska prognoser.

–I Sverige har vi tolv radaranläggningar och information från dessa sätts samman till en kompositbild. Det är dessa bilder som nu finns tillgängliga som öppna data, förklarar Marcus Flarup.

Meteorologiskt nuläge

Förutom radarbilder finns nu även en nedladdningstjänst, ett API, för data från den meteorologiska modellen Mesan som beskriver nuläget.

–Mesan ger information som kompletterar de observationer, mätningar, som görs kontinuerligt men som inte är heltäckande geografiskt. Modellen beräknar flera olika meteorologiska parametrar, till exempel temperatur och nederbörd, för hela Sverige och lite till. Genom API:t får man data för vald punkt, berättar Marcus Flarup.

SMHI införde öppna data i januari 2014 och sedan dess har nedladdningen av data ökat stadigt. Data används för att utveckla vädertjänster, men också av handläggare på myndigheter, forskare och konsulter för att göra analyser och utredningar.