Radarbilder för nederbörd var femte minut

Nu blir det lättare att följa sommarens skurar. Idag lanseras en ny webbtjänst på smhi.se med radarbilder över Sverige som uppdateras var femte minut. Bilderna visar både nederbörd från radaranläggningar och blixtar från blixtsensorer.

Ny version av radartjänsten

Webbtjänsten visar även bilder med nederbörd och blixtar över Norden (exklusive Island) som uppdateras var femtonde minut. Bilderna som visar hur mycket det har regnat och var det har åskat, går både att zooma och panorera i. Och tjänsten fungerar väl även i en mobil.

-Att uppdatera radarbilder så ofta som var femte minut är helt nytt på smhi.se, säger produktägare Johanna Fältström. Och det är något som har efterfrågats av våra användare.

-Nu blir det mycket lättare att följa en enskild regnskur och se hur den utvecklas när den närmar sig din plats, säger Mats Johansson, chef för meteorologiska prognos- och varningstjänsten.

Intensiteten av nederbörden presenteras med åtta olika färger, istället för som tidigare fyra, vilket gör det lättare att urskilja hur mycket det har regnat eller snöat. Det finns även ett alternativt färglager anpassat för färgblinda.

En annan nyhet är knappen ”Visa min position i kartan” som hjälper till med orienteringen, en markör visas i kartan på aktuell plats. Den nya tjänsten ersätter befintliga tjänster för radarbilder, som på sikt kommer att avvecklas.