Quinoa odlas i Östergötland

Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa är anpassad för ett sådant klimat och odling testas nu av lantbrukare i Östergötland. Det beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Quinoa växer ursprungligen högt upp i den sydamerikanska bergskedjan Anderna. Klimatet i bergen gör att plantan passar bra i de klimatförändringar Sverige står inför. Den klarar nämligen väl av torra förhållanden och skiftande temperatur.

Enligt SMHIs klimatanalys för Östergötlands län kommer medeltemperaturen att öka, värmeböljor under somrarna bli vanligare och antalet dagar med låg markfuktighet bli fler i framtiden.

Satsning på quinoa i Östergötland

På Ombergs Ekogård och Kastads gård i Östergötland odlas sedan ett par år tillbaka quinoa. Lantbrukarna David Appelgren och Erik Jacobsson började 2015 med en småskalig odling då det fanns liten erfarenhet av att odla quinoa i Sverige. Det visade sig gynnsamt och året därpå utökade de till en halv hektar. Även den skörden blev lyckad och förra året odlades 14 hektar på gårdarna.

Lantbrukarna är nöjda med sin quinoaodling och uppmuntrar andra att våga satsa på odling av nya grödor.

Nytt exempel på klimatanpassning

Satsningen på quinoaodling i Östergötland beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Samlingen med exempel omfattar projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på olika sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader och att säkra tillgången till dricksvatten för att nämna några.