SMHI förbättrar mätning av vattennivåer och flöden

I ett pågående utvecklingsprojekt uppdateras och förnyas SMHIs stationer som mäter vattennivå i sjöar och vattendrag. Det kommer att ge bättre information om vattennivå och vattenflöde.

Att känna till vattennivån i sjöar och vattendrag är viktigt för att bland annat kunna räkna på mängden tillgängligt vatten och risken för översvämningar.

SMHI har fler än 200 mätstationer där vattennivån mäts kontinuerligt och där det finns ett samband för vattenflödet vid olika vattennivåer. Nu pågår ett projekt för att delvis förnya och förbättra observationsnätet.

Ny mätstation
Ny mätstation på gång utanför Säffle.

Ny teknik

Det nuvarande hydrologiska vattenföringsnätet är till stora delar uppbyggt med gammal teknik som kräver mycket manuellt arbete. Stationerna kostar därför mycket i drift och underhåll.

En del i projektet är att uppdatera tekniken vilket gör att data blir mer tillförlitlig och stationerna driftsäkrare. Dessutom kommer alla stationer att skicka in data direkt till SMHI. Detta blir en stor förbättring för alla som behöver aktuell data jämfört med tidigare då data kom in en gång i månaden.

Tydligare prioriteringar och nya stationer

Martin Köhler, projektledare för modernisering av det hydrologiska observationsnätet.
Martin Köhler, projektledare för modernisering av det hydrologiska observationsnätet.

En annan stor förändring är att de olika stationerna delas in i vilket behov det finns av dem.

- Det kan finnas olika krav på stationen, till exempel att den är bra på att mäta höga vattennivåer, låga vattennivåer eller att den rakt igenom har god kvalitet och en lång mätserie, säger Martin Köhler, projektledare. För att förbättra SMHIs hydrologiska modell, S-HYPE, finns det dessutom krav på vilken typ av mark det är kring stationen och så kan det finns flera olika krav på en och samma station, tillägger han.

- Det är viktigt att vi har tydligt för oss vad syftet med stationen är. Med ett tydligt syfte och behov kan vi enklare göra prioriteringar som blir motiverade, säger Martin Köhler.

I diskussionerna kring stationernas syfte har SMHI även beslutat att sätta upp nya stationer. Ett 10-tal har redan startats upp och under projektets gång kommer SMHI utreda möjligheterna för ännu fler stationer.

Ny mätstation
Mätstationen Kedevad 2 utanför Vadstena uppdateras. Förstora Bild