Prognossystem ger bra koll vid oljeutsläpp i hela Östersjöregionen

I hela Östersjöregionen används prognossystemet Seatrack Web vid oljeutsläpp eller -olyckor, ett av världens främsta oljedriftssystem. Det både kan spåra varifrån oljeutsläppen kommer och förutse vart strömmarna i vattnet och vindarna kommer att föra dem.

- På så vis kan myndigheter och andra ansvariga snabbt styra saneringsinsatserna dit de behövs som mest, förklarar Cecilia Ambjörn på SMHI.

Seatrack Web har funnits i flera årtionden och nya uppgraderingar görs flera gånger per år. Idag används systemet av alla Östersjöländerna.

- Seatrack Web är snabbt, bygger på de bästa prognosmodellerna för vindar och strömmar, och det kopplar ihop satellitdetektioner av olja med information om alla fartygs rörelser i realtid, säger Cecilia Ambjörn.

Följa spridning timme för timme

Systemet nås dygnet runt via webben och är mycket användarvänligt. Värden matas in via internet och svaret kommer på mindre än en minut. Resultatet visas förutom i tabellform även med animerade kartor och tidsserier där man kan följa oljans spridning timme för timme.

Samarbete mellan SMHI, Danmark och Tyskland

Grunden till Seatrack Web är ett samarbete mellan SMHI och den danska partnern DaMSA. Därefter har flera aktörer anslutit sig som samarbetspartners, bland annat från Tyskland, som har ett speciellt intresse av att utveckla funktioner för algprognoser.

En av de första att använda Seatrack i praktiken var den svenska Kustbevakningen. Varje år upptäcks åtminstone ett par hundra illegala oljeutsläpp i Östersjön.

Central roll i brottsutredningar

- Vid en brottsutredning kan systemet räkna ut hur utsläppet har förflyttats, berättar Kent Edlund, brottsutredare och förundersökningsledare på Kustbevakningen. Det gör att vi snabbt kan hitta den punkt där det misstänkta brottet begåtts och sedan ringa in vilka fartyg som befunnit sig på platsen vid tillfället.