Prognoser och aktuellt läge till havs i OceanWeb

OceanWeb på smhi.se lanseras nu i en ny, mer lättillgänglig version. OceanWeb är en webbtjänst som visualiserar observationer och prognoser för haven runt Sverige.

OceanWeb är ett beslutsstöd som ska ge användaren en så fullständig överblick som möjligt över olika parametrar i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak.

- Här presenteras information om aktuellt läge till havs för experter och användare på myndigheter och företag samt för privatpersoner, säger Iréne Lake, oceanograf, SMHI.

OceanWeb har funnits i många år men lanseras nu i ny, mer lättillgänglig version. Systemet ger underlag och stöd i beslutsprocesser men kan även vara en hjälp för att planera fritidsaktiviteter till havs och i kustzonen.

Information för beslutsstöd

Vertical profile Ocean Web

Behöver du oceanografisk information för att utföra ditt jobb? Arbetar du med operationell oceanografi som varningar eller observationer, inom räddningstjänsten, med kommunal eller regional planering, med konstruktioner i kusten eller till havs, eller med oceanografisk/klimatologisk forskning? Gå in på OceanWeb för att få en överblick av det nuvarande tillståndet, för att samla information för planering och beslut. Du kan även hitta länkar till statistik och scenarier.

 

Hjälp i planering av fritidsaktiviteter i kustzonen eller till havs

Suface layer Ocean Web

Är du privatperson som funderar på när du ska ta båten eller bryggan ur vattnet? I så fall kanske du ska kolla vattenståndsnivån – vad är nivån nu, vad var den igår och vad blir den om några dagar? Hur mycket stiger eller sjunker nivån de närmsta dagarna? När är rätt tid att skrida till verket?

Gillar du att surfa, dyka eller segla? Kolla in vågor, vindar och strömmar! Planerar du att surfa tidig vår – gå till temperaturprognosen och kolla yttemperaturen, kanske du behöver torrdräkten?

Prognoser och observationer till havs

OceanWeb är en webbtjänst för att visualisera havsobservationer och havsprognoser för haven runt Sverige; Östersjön, Kattegatt och Skagerrak.

SMHIs havscirkulationsmodell, med horisontell upplösning på 3 nautiska mil över Nordsjön och 1 nautisk mil över Östersjön gör prognoser för havsvattenstånd, strömmar, salthalt, temperatur, istjocklek, iskoncentration och isdrift.

Utöver det finns SMHIs vågmodell, med horisontell upplösning på 22 km över Nordsjön och 11 km över Östersjön, som gör prognoser för våghöjd och vågriktning.

Följande prognoser och observationer är tillgängliga på OceanWeb:

Havsvattenstånd

5-dagarsprognoser visas tillsammans med observationer för de positioner där mätningar finns. För övriga positioner i området visas endast prognoser. Observationer och prognoser från institutioner i grannländer kan också ses i mån av tillgång.

Strömhastighet och strömriktning

60-timmarsprognoser för ytström visas i knop för olika områden.

Ytvattentemperatur & iskoncentration

60-timmarsprognoser för ytvattentemperatur, iskoncentration och isdrift visas för olika områden.

Ytsalthalt

60-timmarsprognoser för ytsalthalt visas för olika områden.

Vågor

60-timmarsprognoser för våghöjd, vindriktning och lufttryck kan ses för olika områden.

Vertikalprofiler

Salthalt-, temperatur- och strömprofiler från modellprognoser visas för ett antal positioner.