Preliminär årsmedeltemperatur för Sverige 2009

En preliminär beräkning av årsmedeltemperaturen för Sverige år 2009 hamnar ca 1,3 grader över normal årsmedeltemperatur (medelvärdet 1961-1990). Beräkningen är baserad på mätningar till och med den 14 december. Det slutliga värdet kan komma att sjunka något om det nu rådande kalla vädret håller i sig året ut.

År 2009 blir därmed ytterligare ett år med temperaturöverskott samtidigt som det blir lite mindre varmt än de senaste fyra åren.

Månader med störst temperaturöverskott

De största temperaturöverskotten under året förekom i delar av Norrland under januari, som dock ej var så varm som januari 2008, samt i södra delen av landet i april. Månadsmedeltemperaturen för november var 2-5 grader högre än normalt i hela landet och på många håll var det den varmaste november sedan rekordmånaden år 2000.

Alla månader har dock inte haft temperaturöverskott

Under året förekom stora temperaturunderskott i norra Sverige under februari. I delar av inre Norrland var det den kallaste februari sedan 1994.

Även månadsmedeltemperaturen för juni var lägre än normalt i stort sett hela landet, det var främst de tio första dygnen i månaden som var kalla vilket bidrog till underskottet. Temperaturunderskott på 1-3 grader hade hela landet också under oktober.

Temperaturdata