Planerad reträtt för att klimatanpassa

I alla tider har vi anpassat våra städer efter naturens lagar när klimatet förändrats. Historiskt sett har många landformer varierat naturligt utifrån påverkan från både extrema väderhändelser och vardagliga händelser, till exempel förflyttning av strandlinjen vid stormar och varierande deltaområden vid älvars mynningar. På senare år är allt större delar av kusten byggts ut och anpassats till vårt nuvarande klimat. Visualisering genom planerad reträtt kan användas i större utsträckning för att bereda plats för vattnet och för att tillåta naturliga förändringar av strandlinjen. Planerad reträtt innebär att flytta byggnader, anläggningar och infrastruktur för att ge mer utrymme åt vattnet.

När klimatet förändras kan översvämningsrisker öka, på grund av stigande hav, ökade flöden eller skyfall. Hittills har de flesta klimatanpassningsåtgärder mot översvämning varit fysiska skydd av olika slag. Andra alternativ, som att flytta bebyggelse eller planera för att flytta bebyggelse på lång sikt, har än så länge inte haft samma plats på dagordningen.

Visualisering som verktyg

Moderna visualiseringsverktyg för att belysa varför planerad reträtt i många fall kan vara ett alternativ till traditionell klimatanpassning. De vanligaste fysiska skydden är främst hårda skydd i form av vallar, eller att höja upp marknivån. Fysiska skydd medför ett kontinuerligt underhåll och det medför också en möjlighet för fler människor och tillgångar att etableras bakom skydden. Det innebär samtidigt att man utsätter fler människor och tillgångar för en risk i de fall där skydden inte räcker till eller brister.

– SMHI tycker att det är väldigt intressant att medverka i ett projekt om nya verktyg för planering. Vi har lång erfarenhet av att göra översvämningskarteringar både från havet, vattendrag och även skyfall, och vi ser behovet av andra verktyg för att öka förståelsen för vad som faktiskt kan hända. Med visualisering genom planerad reträtt kan vi bättre tydliggöra hinder och hantera utsatta vädersituation när det blir översvämning eller liknande, berättar Signild Nerheim, oceanograf, SMHI.