Partiell solförmörkelse i Sverige

Den 20 mars skyms solen av månen. Ute över Atlanten är förmörkelsen total bland annat över Färöarna. Månens skugga rör sig i ett smalt band över Nordatlanten mellan Island och Norge upp mot Svalbard. I Sverige skyms solen inte helt utan förmörkelsen är partiell.

När solen är som mest bortskymd täcks mer än 80% av solens yta. Detta inträffar omkring klockan 11 den 20 mars. Allra mest skyms solen bort i de nordvästra delarna av Sverige, mer än 90%, och minst avskärmning blir det i de sydöstra delarna med omkring 80%.

En kuriositet är att vårdagjämningen infaller senare samma dag kl. 23.45.

Stark solstrålning

Om vädret tillåter kan fenomenet observeras, men undvik att titta direkt på solen utan lämpliga skyddsglasögon. Solstrålningen mitt på dagen är trots månens avskärmning stark och kan skada dina ögon. Det kan även vara olämpligt att fotografera förmörkelsen då många kameror kan skadas av direkt solljus.

Märks förmörkelsen?

Utanför jordatmosfären är solstrålningen cirka 1360 W/m2 på en mot solen vinkelställd yta. Efter passagen genom atmosfären har en stor del av solstrålningen absorberats och spritts. Vid molnfritt väder återstår dock lite drygt 800 W/m2 mitt på dagen. Vid den partiella förmörkelsen kommer detta värde att reduceras ungefär i proportion till den del av solskivan som skyms till värden under 200 W/m2, kanske till och med under 100 W/m2, om inte moln skymmer solen. Kommer vi att märka bortfallet?

Vid en partiell förmörkelse så kompenserar ögonen ljusbortfallet genom att vidga pupillen. Det medför att om man inte känner till att en förmörkelse pågår kan den passera obemärkt förbi. Om det vid förmörkelsens maximum finns tjocka moln kommer vi att få en ytterligare reduktion. Då upplevs nog detta som en mörk period.