I Rwanda för att utbilda om klimatförändringar

Den här veckan är medarbetare från SMHI i Rwanda för att starta upp nästa klimatutbildning för beslutsfattare i östra Afrika. I november kommer deltagarna till SMHI i Norrköping för nästa etapp.
 

ITP-deltagare hösten 2016
Kursens 31 deltagare kommer till Sverige i slutet på november för att fortsätta sin utbildning.

– Idag avslutar vi den första delen av utbildningsprogrammet "Klimatförändringar - begränsning och anpassning" för östra Afrika här i Kigali. Vi har en mycket kunnig och engagerad grupp med 31 deltagare från Etiopien, Kenya och Rwanda, rapporterar projektledaren Hanna Gustavsson som är på plats.

SMHI har fått uppdraget av Sida att under åren 2015-2020 genomföra nio "International Training Programmes" inom området "Climate Change - Mitigation and Adaptation". Programmen går igenom alltifrån den senaste klimatforskningen till hur samhällen kan anpassas och kriser förebyggas. Speciellt fokus sätts på vattenresurser och jordbruk.

Föreläsningar och fältresor

– Föreläsningar, diskussioner och gruppövningar har fyllt de tre första dagarna. Idag har vi gjort en fältresa till ett område med stor brist på vatten för lokalbefolkningen. Både av rent dricksvatten, vatten till djuren och för att bevattna grödorna, säger Bodil Ståhl.

Under fem intensiva veckor, varav två i Afrika och tre i Sverige, kombinerat med ett utvecklingsprojekt under sex månader, kommer deltagarna genom sina organisationer få chansen att förändra sina hemländers möjligheter att anpassa sig till både nuvarande och kommande klimatförändringar. De afrikanska deltagarna träffas igen i Sverige i slutet av november.

Innehållet utvecklas ständigt

Deltagarna kommer att få den senaste klimatdatan för respektive land för att kunna göra analyser i sina projektarbeten.

I stort har kurserna samma upplägg som förra året då projektet startade, men det har gjorts några anpassningar efter utvärdering av de första tre kurserna.

– Det regionala sammanhanget ska lyftas ännu mer genom att ta till vara deltagarnas erfarenhet och expertkunskap. En viktig sak blir också att aktivera och involvera deltagarna ännu mer så att de får möjlighet att lära från varandra, säger Nina Bosshard, projektledare.

Historia och vetenskap

– Under veckan diskuterar vi klimatets förändringar och hur regionen påverkas, vattentillgång, hälsoeffekter, jordbrukssektorn liksom genderfrågor. Den historiska och vetenskapliga bakgrunden till klimatfrågan har behandlats liksom behoven av att minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt klimatanpassa, säger Gunn Persson.