Ozonskiktet rekordtjockt år 2010

Summeringen av ozonskiktets tjocklek under år 2010 visar på nytt rekord över södra Sverige. Inte sedan 1991 har årsvärdet varit lika bra. "Detta är ett steg i rätt riktning, men ännu är det för tidigt att säga att ozonskiktet har återhämtat sig. Det gynnsamma väderläget under årets sista månader bidrog till rekordet", säger Weine Josefsson.

Årsvärdet för ozonskiktets tjocklek över Norrköping 2010 blir nytt rekord med 351,7 DU. Det tidigare högsta värdet var år 1991 med 341,8 DU. Framför allt var det november- och decembervärdena som slog rekord bland de mätningar som regelbundet gjorts på SMHI sedan år 1988.

Ozonskiktet har även mätts regelbundet över Vindeln norr om Umeå sedan 1991, och även här har det varit bra värden. Men då man inte kan få fullständiga mätningar under vintern går det inte att med säkerhet avgöra om året som helhet gav rekord där.

Ett filter mot skadlig UV-strålning

Ozonet i atmosfären är viktigt eftersom det fungerar som ett filter mot UV-strålningen.
- Ett tunt ozonskikt medför att mer skadlig UV-strålning kan nå jordytan och innebära ökad risk för hudcancer, skador på ögon och påverkan på immunsystemet. En förändrad strålning kan också påverka ekosystemen och öka nedbrytningen av plaster, färger, papper, och gummi, förklarar Weine Josefsson.

Varför ökade ozonskiktet?

Under november och december 2010 har luftströmmarna påverkats av ett speciellt väderläge över Västeuropa. Det har gett ett extra tjockt ozonskikt över denna del av jorden under dessa månader.

Det kan inte uteslutas att de begränsningar av ozonnedbrytande ämnen som det beslutades om i Montrealprotokollet 1987 också har bidragit. Men denna typ av åtgärder ger effekt på lång sikt och det är svårt att särskilja denna effekt från naturliga variationer i detta fall. 

Året inleddes med varierande tjocklek

Variationerna i ozonskiktet tjocklek kan vara stora från en dag till nästa. År 2010 startade också med stora variationer, vilket är typiskt för vinterhalvåret. Tjockleken under våren var ganska normal, medan sommaren inleddes med aningen överskott under juni, därefter ett visst underskott under juli och ett litet överskott i augusti.

Under hösten låg tjockleken klart över det normala och november slog till och med månadsrekord. Därefter följde ytterligare en rekordmånad då december slog sitt gamla månadsrekord från 2009.

År 2011 har dock inletts med mer normala värden.

Skillnad mellan giftigt marknära ozon och det viktiga ozonskiktet

Ozon består av tre syreatomer till skillnad från syret vi andas, som består av två. Ozon är lätt giftig och är därför ohälsosam när den förekommer vid jordytan. Det så kallade marknära ozonet är ett miljöproblem.

Ozonskiktet är benämningen på den ansamling av gasen ozon som i huvudsak befinner sig mellan 10 till 50 km över jordytan (stratosfären). Egentligen finns det ozon även i de lägre delarna av atmosfären men då i lägre koncentrationer.

Hur mycket ozon som finns i atmosfären en viss dag över en viss plats som t ex Norrköping beror mycket på luftens rörelser framförallt i stratosfären. Med vindens hjälp kan ozon ansamlas över vissa områden medan ozonet i motsvarande grad minskar över andra. Över längre tider som månader och år beror mängden ozon även på kemiska processer och den ultravioletta strålningen från solen. Dessa två faktorer påverkar bildning och nedbrytning av gasen ozon.

DU står för Dobson Units och är en måttenhet för tjockleken av ozonskiktet som används internationellt.

Till exempel motsvaras 350 DU, som ligger nära årsvärdet för 2010, av ett 3,5 mm tjockt skikt av ren ozongas (vid normalt tryck och temperatur). Det vill säga om ozonskiktet (allt ozon i atmosfären) fördes ner till jordytan skulle det bli ett gasskikt vars tjocklek endast var 2-5 mm.   

SMHIs mätningar av ozonskiktet utförs på uppdrag av Naturvårdverket.