Ozonhålet är på gång

När vi i Sverige snart har augustimåne och kräftor och är på väg mot höst så knackar våren på dörren på södra halvklotet. Då är det också dags för årets ozonhål. De faktorer som krävs är redan på plats.

Ämnen som bryter ner ozon finns det fortfarande i tillräcklig mängd i atmosfären. Temperaturen i ozonskiktsnivå (ca 20 km) över Antarktis är nu efter den långa polarnatten nere i under minus 80 grader.

Vid låga temperaturer, under -78, bildas partiklar av bland annat vattenånga och saltsyra. I tillräcklig mängd bildar partiklarna moln, som kallas PSC (Polar Stratospheric Cloud). På ytan av partiklarna kan solstrålning aktivera en snabb nedbrytning av det gasformiga ozonet. Och det är just detta som snart kommer att inträffa. Alla förutsättningar finns på plats. Det är bara att vänta på att solen skall börja lysa på molnen med tillräcklig styrka. Detta brukar inledas i början av augusti.

Diagram för temperaturer i stratosfären 2008-2009
Foto Källa: NASA Förstora Bild

Just nu är ozonskiktet över Antarktis cirka 250 DU tjockt. Om man samlar ihop allt ozon i atmosfären från jordytan till atmosfärens övre delar ner till jordytan då får man gasskikt av enbart ozon som i detta exempel blir 2,5 mm tjockt. Detta kallas totalozon och mätningar anges i enheten DU (Dobson enheter). Snart kommer nedbrytningen att gå snabbt. Vanligen tunnas ozonskiktet över Antarktis ut till under 200 DU på några veckor och i månadsskiftet september till oktober brukar det vara som tunnast bara cirka 100 DU.

Man brukar tala om ett ozonhål för det område där totalozonet är mindre än 220 DU och där uttunningen beror på de snabba fotokemiska reaktionerna som PSC initierar. Ozonet är alltså inte helt borta, men det beror på att dessa siffror avser allt ozon från jordytan upp till atmosfärens övre delar. Emellertid på de nivåer där vi har PSC-moln kan ozonskiktet försvinna helt. Hur mycket av ozonet som totalt försvinner beror alltså på vilken utbredning dessa moln har.

Globalt förekommer också en nedbrytning men den går betydligt långsammare och tack vare Montrealprotokollet, som är en internationell överenskommelse om avveckling av ämnen som hotar ozonskiktet, kommer snart ozonskiktet att börja återhämta sig. Men än väntar åtskilliga vårar med återkommande ozonhål.

Om du vill följa utvecklingen finna några sajter vars ozondata baseras på meteorologiska modeller och mätningar från satelliter.