Ozonets dag 16 september

Det är nu 25 år sedan Montrealprotokollet skrevs på. Protokollet handlar om avveckling och begränsning av användning av olika ämnen som skadar ozonskiktet. År 1998 blev den 16 september utsedd till den internationella dagen för bevarande av ozonlagret.

– Just under september växer det årligen återkommande ozonhålet över Antarktis, berättar Weine Josefsson, klimatolog på SMHI.

SMHI utför på uppdrag av Naturvårdsverket dagliga mätningar av ozonskiktets tjocklek över Sverige. Detta görs i Vindeln och i Norrköping.

Hur stort årets ozonhål blir kan du följa till exempel på sajten www.temis.nl under länken ”Assimilated ozone” eller direkt via den dagliga bulletinen.

Den världsmeteorologiska organisationen WMO sammanställer data om läget för årets och tidigare års ozonhål över Antarktis i bulletiner.


Diagram ozon
Foto ESA/KNMI

Infomation om Ozondagen - UNEP (United Nations Environment Programme)