Översvämningsskydd för jordbruk nytt exempel på klimatanpassning

Intensivare nederbörd kan innebära risker för grödor som är känsliga för översvämningar. Nu provas breddning av traditionella diken för att skydda produktionen. Det så kallade tvåstegsdiket är ett nytt exempel på klimatanpassning i den idésamling som håller på att byggas upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Längre torrperioder men också en ökning av intensivare nederbörd förväntas i ett förändrat klimat. Många grödor är känsliga för översvämningar men genom breddning av ett traditionellt dike, det så kallade tvåstegsdiket, kan produktionen skyddas.

Tvåstegsdiket är ett nytt exempel på klimatanpassning som sammanställts av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Exemplet ingår i en idésamling som successivt byggs upp på Klimatanpassningsportalen, och som presenterar arbete som bedrivs i svenska kommuner och av andra aktörer.

Anpassningsexemplen syftar till att ge inspiration och sprida de erfarenheter som växt fram under de senaste åren.

Klimatanpassningsportalen samlar en stor mängd fakta och råd kring klimatanpassning. Portalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI i samverkan med femton myndigheter.