Ovanligt snabb uppvärmning av ytvattnet på Västkusten

Säsongen för havsis är knappt avslutad och med det soliga och varma majvädret följde en ovanligt snabb uppvärmning av ytvattnet i havet. SMHIs mätboj vid Väderöarna utanför Bohuskusten har registrerat den snabbaste uppvärmningen under perioden april–maj så länge mätningarna pågått.

Havet längs Sveriges västkust har ett stort vattenutbyte med Nordsjön. I Skagerrak, där Väderöarna ligger, finns ett kraftigt saltsprångskikt på 10–20 meters djup. Under detta är salthalten 35 promille och temperaturen 6 grader. Ytvattnet håller 25–30 promille och temperaturen växlar med årstiderna mellan 6 och 20 grader. När solen börjar värma på våren är det i ytskiktet som uppvärmningen sker.

Från 0–20 på två månader

Fortfarande till påsk låg snön längs Västkusten, och under vintern hade starka ostvindar kylt ned havet nästan till fryspunkten. I april kom värmen åter så smått, och i maj har värmen varit oöverträffad. SMHI har mätt ytvattentemperaturen vid Väderöarna åren 1989–1997 samt från 2005. Under den perioden har vi aldrig sett en så kraftig uppvärmning som nu, då temperaturen stigit 20 grader under april och maj. Det närmaste vi kommer är 1993, men den våren står sig slätt jämfört med i år.

Diagram vattentemp
Ytvattentemperaturen vid Väderöarnabojen för 1 april–31 maj åren 1993 (röd) och 2018 (blå). Förstora Bild

SMHIs karttjänst Hav- och kustväder innehåller modellerade prognoser på vind, vågor, ytströmmar och ytvattentemperatur, samt is. Tjänsten uppdateras flera gånger per dygn.

SMHI har fem vågbojar som även mäter ytvattentemperatur. De finns vid Väderöarna och Brofjorden på västkusten, vid Knolls grund och Huvudskär i Östersjön, och vid Finngrundet i Bottenhavet. Mätvärden från bojarna skickas via satellitlänk till SMHI en gång i timmen för användning i modellberäkningar samt presenteras på smhi.se.

Temperaturboj
Bojen vid Väderöarna ligger fyra sjömil sydväst om Väderöbod där vattendjupet är drygt 50 meter. Bojen mäter vågornas riktning, höjd och period, och dessutom vattentemperaturen på 0,5 meters djup. Förstora Bild

Sommartemperatur redan i maj

Samtidigt som det är ovanligt varmt för perioden, är det inte någon ovanlig temperatur sommartid. Under sommarmånaderna ligger ytvattnet ofta i intervallet 16–21 grader, så livet i havet är också anpassat till en sådan temperatur. Det anmärkningsvärda i vårens snabba uppvärmning, är att den började från ett så lågt värde i april och ändå nådde rekordtemperatur för maj.

Temperaturboj2
Boj i arbete! Förstora Bild