Ovanligt lång kiselalgblomning

Kring årsskiftet 2009-2010 inträffade en kiselalgblomning under en ovanligt lång period, från november till februari så närsalterna tog slut tidigare än normalt.

Detta skriver Elisabeth Sahlsten och Ann-Turi Skjevik på SMHI om i den nya rapporten ”Västerhavet 2011 - Aktuellt om miljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund”.

Närsalter ackumuleras i havet under vintern och vanligtvis kommer en naturlig vårblomning av framför allt kiselalger i gång när det är tillräckligt med ljus i februari/mars. Vintern 2009-2010 blommade kiselalgerna från november till februari, så närsalterna tog slut redan i januari.

Som en konsekvens av höga cellantal av framför allt kiselalger, så var också klorofyllvärdena höga under årets första månader i Skagerrak och Kattegatt.

Nya arter upptäcks

2010 var ett normalår vad det gäller förekomst av skadliga alger. Under de senaste fyra åren har för våra vatten nya arter upptäckts, såsom Chaetoceros convolutus som kan skada fisk.

Rapporten "Västerhavet" är ett samarbete mellan olika forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående organisationer som arbetar med havsmiljöfrågor. I nätverket ingår marin expertis från SMHI, Havsmiljöinstitutets enhet vid Göteborgs universitet, Fiskeriverket, Bohuskustens vattenvårdsförbund och länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne län.

Marin påväxt, framtidens bottenfärger och pigghajar till salu trots förbud

I årets rapport av Västerhavet kretsar temat kring den allmer utsatta kusten. Den mänskliga exploateringen av kust och hav ökar hela tiden. Du kan till exempel läsa om att marin påväxt är ett uråldrigt problem, att gamla båtbottenfärger fortsätter att påverka i sedimenten och om forskningsprojektet som utvecklar smarta blandningar i framtidens bottenfärger.

Andra aspekter som tas upp är den ovanligt långa kiselalgblomningen, problemet att pigghajar finns till salu trots att yrkesfiske av arten är förbjuden i Sverige och med hjälp av en ny databas, Miljöatlas, kan man genom att sammanställa information få en bättre beredskap vid utsläpp till havs.

Dessutom kommer Sverige i år att få en ny myndighet, HaV (Havs- och Vattenmyndigheten) som placeras i Göteborg. I myndigheten kommer delar av Fiskeriverket samt Naturvårdsverkets verksamhet inom området hav och vatten att ingå. Vinsten förväntas bli ett bättre och bredare samarbete kring fiske- och vattenmiljöfrågor.
Detta och fler artiklar kan man läsa mer om i rapporten "Västerhavet".

Rapporten "Västerhavet 2011" (Tidigare hette den "Havsmiljön").