Ovanligt kylig julinatt längst i norr

Medan södra Sverige har drabbats av stora regnmängder så har nordligaste Sverige täckts av torr luft. Där har det även varit ovanligt kyligt nattetid.

Medan väderrapporteringen fokuserat på de delvis rekordstora regnmängderna i Småland och Dalarna, så har vädret längst i norr varit ovanligt på annat sätt.

Natten till den 10 juli sjönk temperaturen till -2,8° i Naimakka längst i norr. Det är den lägsta julitemperaturen i Sverige sedan den 3 juli 1992 när Grundforsen i Dalarna hade -3,0°.

I Karesuando var det -0,1° och det är första gången sedan 1949 som man har frost där i juli månad. Med frost menar SMHI i det här sammanhanget att temperaturen på 1½-2 meters höjd sjunker under noll grader. Det kan finnas andra tillfällen när det varit frost närmast markytan medan det varit plusgrader några meter upp i luften.

Det gällande svenska köldrekordet för juli är gammalt. Det lyder på -5,0° och noterades i Funäsdalen i Härjedalen vid två tillfällen i slutet av 1800-talet, den 22 juli 1888 och den 14 juli 1893.

Den lägsta julitemperaturen under 1900-talet var -4,2° i Vuoggatjålme i mellersta Lapplandsfjällen den 14 juli 1958.