Oväder gav översvämningar i Västsverige och snökaos i norr

Ett oväder har orsakat stora problem framför allt i västra Götaland och i östra Norrland. I västra Götaland har blåst och kraftigt regn orsakat översvämningar. I norr är det ymnigt snöfall i samband med kraftig vind som orsakat trafikstörningar och strömavbrott.

Det började med orkan över Skottland

Det intensiva lågtryck som drog in över Sverige fredagen den 9 december låg ett dygn tidigare nära Skottland. Där förekom mycket kraftiga vindar och omkring 150 000 skotska hushåll blev strömlösa.

Allra mest blåste det i de skotska högländerna. Den extremt vindexponerade stationen Cairngorm (1237 meter över havet) rapporterade under torsdagen en medelvind på 52 m/s, det vill säga drygt dubbel stormstyrka. Byvindarna var uppe i hela 74 m/s. Det brittiska rekordet är 77 m/s från år 1986.

Endast en station i Sverige har överträffat sådana byvindar. Det är Tarfala, där man den 20 december 1992 noterade 81 m/s och den 3 januari 2002 79 m/s.

Väderläget klockan 19 den 8 december 2011.
SMHIs analys av väderläget klockan 19 den 8 december 2011. Förstora Bild

Ovädret drar in över Sverige

Fredagen den 9 december drog lågtrycket in över Skandinavien.

Framför lågtrycket blåste det upp sydlig-sydostlig storm vid västkusten. Som mest blåste sydost 27 m/s vid Väderöarna.

Lågtrycket rörde sig vidare österut med sina centrala delar över Svealand.

Norr om lågtrycket berördes stora delar av Norrland av ymnigt snöfall i kombination med frisk-hård ostlig vind.

Söder om lågtrycket utbredde sig kraftiga västlvindar över Götaland tillsammans med kraftiga byar av regn, eller på höglandet snö.

Måseskär rapporterade väst 28 m/s klockan 15 på fredagen. Vid kusten förekom orkanbyar och inne över land stormbyar, som mest upp till 29 m/s i Torup i Halland.

Väderläget klockan 19 den 9 december 2011.
SMHIs analys av väderläget klockan 19 den 9 december 2011. Förstora Bild

Översvämningarna i Västsverige

Mollsjönäs, ett par mil nordost om Göteborg, hade fram till morgonen den 10 december fått 52 mm på 48 timmar. Fotskäl, cirka 4 mil sydost om Göteborg, hade under samma tid fått 45 mm.

Den kraftiga västvinden tryckte upp havsvatten mot västkusten och klockan 04 natten till den 10 var vattenståndet i Göteborg 146 centimeter över medelvattenstånd.

De stora regnmängderna och det mycket höga havsvattenståndet var samverkande faktorer till de omfattande översvämningarna i Västsverige.

Snöovädret i norr

Ihållande snöfall i kombination med kraftig vind orsakade stora störningar i trafiken och elförsörjningen i norra Sverige.

De allra största snömängderna föll över Ångermanland. Där rapporterade Hattsjöbäcken en snödjupsökning från 10 cm den 9 till 65 cm den 10, Bredbyn en ökning från 2 cm till 43 cm, Nordanbäck en ökning från från 16 cm till 55 cm och Södersel en ökning från 10 cm till 45 cm.

Efter en mycket sen start på snösäsongen i hela landet, så har efter snöfallet den 9-10 december stora delar av Norrland mer snö än vid motsvarande tid förra året.

Snödjup den 10 december 2011.
Snödjup den 10 december 2011. Förstora Bild
Snödjup den 11 december 2011.
Snödjup den 11 december 2011. Förstora Bild