Östersjön i fokus på seminarium i Almedalen

Nu tar Polen över ordförandeskapet i Council of the Baltic Sea States (CBSS). Vid ett seminarium i Almedalen imorgon diskuteras de utmaningar som Östersjöregionen har. I fokus finns havsmiljön och klimatanpassning till följd av klimatförändringarna. SMHIs generaldirektör medverkar.

Östersjön, barn vid kalkstensformation på Gotland.

– Det är viktigt att öka kunskapen om Östersjön, hur havet mår och hur vatten och kust påverkas av klimatförändringarna. Här behövs ett gränsöverskridande samarbete för att nå resultat, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI.

SMHI bedriver omfattande forskning kring miljön i Östersjön och SMHI gör kontinuerligt mätningar i Östersjön för att kontrollerar bland annat syresituationen.

– Vi behöver fortsätta följa havsmiljöns utveckling noggrant, därför är det också bra och nödvändigt att Sverige nu satsar på ett nytt forskningsfartyg, menar Rolf Brennerfelt.