Osäker tillgång på dricksvatten i ett förändrat klimat

Minskad tillgång på råvatten kan utgöra ett betydande problem under delar av året och i delar av landet framöver, vilket också kräver anpassning av vattenförsörjningen.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är därför viktigt att kunna säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning idag och i ett framtida klimat. Beräkningar av framtidens klimat visar tydligt att vi kommer få problem med torka och tillgång till vatten, samtidigt som att översvämningar och skyfall kommer öka.

Planering av vattenresurser

I Sverige finns idag råvatten av tillräcklig mängd och god kvalitet. För att säkerställa det för framtiden krävs ett utökat skydd av våra gemensamma vattentillgångar. Översvämningar, värme och torka påverkar råvattenkvaliteten i våra sjöar och grundvattentäkter.

För att se till att ha god vattenkvalitet både idag och framöver behövs ett bra underlag för att planera för en bättre vattenmiljö. Det är dock inte enbart kvaliteten på råvattnet som kan förändras utan även kvantiteten.

– Som underlag för klimatanpassning av vattenförsörjningssystem och reningsprocesser genomför SMHI fördjupningsstudier kring påverkan och effekter på råvattenkvalitet i framtida klimat, säger Helen Ivars Grape, produktchef hydrologi och Sofia Åström, oceanograf, SMHI.