Orkansäsongen igång

I östra Stilla Havet har orkansäsongen inletts mycket aktivt och den tropiska orkanen Bud väntas dra in över Mexiko under lördagen.

 Bud som nu nedgraderats från kategori 3 till kategori 2 på Saffir-Simpsonskalan förväntas enligt National Hurricane Center nå Mexiko som en orkan och därefter försvagas. Då orkanen förväntas röra sig långsamt kommer det primära hotet inte att vara vinden utan vara översvämningar och jordskred orsakat av kraftig nederbörd. Den bergiga terrängen i Mexiko väntas även förstärka nederbörden, så kallad orografisk nederbörd.

Bud är den näst kraftfullaste tropiska orkan som hemsökt östra Stilla Havet i maj. Bara orkanen Adolph (2001) var kraftigare (kategori 4).

Det är även värt att notera att detta är första gången som två tropiska cykloner bildats så tidigt på säsongen i östra Stilla Havet. Data över tropiska cykloner på östra Stilla Havet finns från 1949 och framåt.

Bud följs och övervakas kontinuerligt av National Hurricane Center

Ny tropisk cyklon på Atlanten under helgen?

Även på Atlanten har orkansäsongen inletts tidigt och National Hurricane Center varnar nu för att ett lågtrycksområde utanför USAs sydostkust kan komma att utvecklas till en ny tropisk cyklon. National Hurricane Center ger detta system just nu 70% chans att utvecklas till en tropisk cyklon inom 48 timmar.

Skulle detta ske så är det i så fall blott tredje gången sedan 1851 som två tropiska cykloner över tropisk stormstyrka bildats före den 31 maj på Atlanten. Senast detta inträffade var 1908 och 1887. Den enda gång som två tropiska cykloner bildats på Atlanten i maj är 1887; år 1908 bildades den ena redan i mars och den andra i maj.