Orkansäsongen 2010 väntas bli intensiv

Årets första tropiska cyklon på Atlanten, orkanen ”Alex”, vilken bildades i slutet av juni och som drabbade bl a Belize, norra Nicaragua och Mexiko blev den första juniorkanen sedan 1995. Årets orkansäsong på Atlanten väntas bli mycket intensiv med 14-23 namngivna oväder enligt amerikanska National Hurricane Center (NHC).

Årets första tropiska cyklon på Atlanten, orkanen ”Alex”, vilken bildades i slutet av juni och som drabbade bl a Belize, norra Nicaragua och Mexiko blev den första juniorkanen sedan 1995.

Alex nådde kategori 2-orkan på Saffir-Simpson-skalan och för att finna en starkare juniorkan får man gå tillbaka ända till 1966.

Alex skonade de delar av Mexikanska golfen som drabbats av oljeutsläppet men höga vågor påverkade ändå saneringsarbetet.

Intensiv orkansäsong väntar

Årets orkansäsong på Atlanten väntas bli mycket intensiv med 14-23 namngivna oväder enligt amerikanska National Hurricane Center (NHC). Av dessa väntas 8-14 nå orkanstyrka. Under rekordåret 2005 bildades 28 tropiska oväder och 15 av dessa utvecklades till orkaner.

Det gamla rekordet dessförinnan härrörde från år 1933 då 21 tropiska oväder bildades; dock bör man ha i minnet att svaga och kortlivade oväder ute över öppet hav kan ha missats då man vid denna tid inte hade tillgång till satellitdata.