Orkanen Sandy mot USAs östkust

Orkanen Sandy kommer under måndagen gå in över USA. Sandy har ett ovanligt lågt lufttryck och drar ovanligt långt in över land. Effekterna av vind, regn, flodvåg och även snöfall beräknas bli stora, speciellt då orkanen rör sig in över ett tättbefolkat område.

Klockan 16.00 (svensk tid) på måndagen befann sig orkanen Sandy strax utanför den amerikanska ostkusten. Den räknades då som en kategori 1 - orkan på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan med vindar på som mest omkring 40 m/s. Lufttrycket i dess centrum var då mycket lågt, 943 hPa. Sandy kan bli mer intensiv innan hon når land måndag kväll eller tisdag natt (se figur 1).

Prognoserad bana för Sandy
Figur 1: Prognoserad bana för orkanen Sandy. Foto NOAA Förstora Bild

Om Sandy lyckas behålla sin intensitet på 946 hPa när hon väl når land så är detta ett extremt lågt lufttryck för detta område. Det lägsta lufftryck som över huvudtaget noterats norr om Cape Hatteras i North Carolina är just 946 hPa vilket uppmättes i september 1938 i samband med att en kraftfull tropisk orkan passerade.

Ovanlig bana för ovanlig orkan

Det är mycket ovanligt att en tropisk cyklon drar in över land så här långt norrut, oavsett tid på året. Normalt sett rör sig tropiska cykloner i en öst-västlig bana på lägre breddgrader för att sedan böjas av norrut och vidare åt nordost när de kommer i kontakt med västvindsbältet. Att så inte kommer ske den här gången beror på ett  mäktigt högtryck över Grönland som tvingar Sandy att ta en västlig bana.

En till ytan ovanligt stor tropisk cyklon

Sandys är ovanligt stor, vilket gör att effekterna av den blir kännbar över ett stort geografiskt område. Sedan mätningarna av tropiska cykloners storlek på Atlanten påbörjades 1988 är det bara en enda som till ytan har varit större – den tropiska cyklonen Olga som bildades i slutet av november 2001.

Ger mycket regn och stormflod

Det är inte vinden hos Sandy som är det primära hotet utan det ymniga regnet och den stormflod som följer med orkanen. NOAA räknar med en stormflod som får värdet 5,8, på en skala mellan 0-6. Detta är ett värde som inte ens de berömda orkanerna Wilma, Katrina, Rita eller Andrew nådde upp i.

Enligt National Hurricane Centre kan området kring Long Islands sund, New York Harbor och Raritan Bay komma att drabbas av en 3 m hög stormflod.

Mycket regn och lokalt upp mot en meter nysnö i bergen längs ostkusten

Stora områden väntas även få mer än 100 mm regn under det kommande dygnet (se figur 2 nedan) vilket väntas ge upphov till kraftiga översvämningar. Enligt NOAA så är mer än 60% av alla dödsoffer i samband med tropiska orkaner i USA orsakade av översvämningar in över land. Detta utifrån statistik för åren 1970-1999.

Beräknad regnmängd för Sandy
Figur 2: Beräknade nederbördsmängder för orkanen Sandy mellan klockan 14 måndag 29/10 (svensk tid) fram till tisdag 30/10 klockan 14. 1 inch = 25,4 mm. Washington som befinner sig nära det nedre av de båda kryssen beräknas få ca 150 mm regn. Området som är markerat med rött väntas få mer än 100 mm regn under det kommande dygnet. Foto NOAA Förstora Bild