Öppna data från SMHI på höstens East Sweden Hack

Under East Sweden Hack den 5 – 7 september ska deltagarna utveckla en nytänkande prototyp till app eller webbtjänst. SMHI finns med i hacket där öppna data ska användas av deltagarna.

Deltagarna i East Sweden Hack måste använda minst en datakälla från ett antal medverkande partners, bland andra SMHI. Prototypen till den app eller tjänst deltagarna utvecklar ska vara till nytta för det omgivande samhället. 

– Det ska bli spännande att se hur data från SMHI kan användas på nya sätt. Vi har omfattande material, både historiska data och data i realtid, från mätningar och beräkningar av luft, hav, sjöar och vattendrag. Under East Sweden Hack hoppas jag att vi får se flera nya kreativa tillämpningar, berättar Johanna Fältström, ansvarig för öppna data vid SMHI.
 

Intresserad av att delta?

East Sweden Hack arrangeras den 5-7 september 2014 på creActive Mjärdevi Science Park i Linköping. Hacket arrangeras av Skill i samarbete med en rad aktörer, bland andra SMHI. Deltagare till East Sweden Hack ska anmäla sig senast den 31 juli